Η Θεία Λειτουργία περιέχουσα τον εσπερινόν, τον όρθον, την προσκομιδήν, τας τρεις λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου την προηγιασμένην Γρηγορίου του ΔΙαλόγου και πολλά άλλα χρήσιμα εις τους Ιερείς και Διακόνους. Έγκρισει της Ιεράς Συνόδου κατά την έκδοσιν του Γ. Καρυοφύλλη.   Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1902 . 175 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογοι εικόνων, λειτουργικών αντικειμένων, παλαιών βιβλίων:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, 2004 . 309 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογοι εικόνων, λειτουργικών αντικειμένων, παλαιών βιβλίων:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, 2006 . 264 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος λειτουργικών ειληταρίων της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας / by Χρυσόστομος Λαυριώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1960 . 17 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Μακεδονικά", 4 (1955-1960) 391-407. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κατάλογος λειτουργικών ειληταρίων της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου / by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 7 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 403-409 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ενθυμήσεις λειτουργικών βιβλίων Ιερού ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνω Σκοτίνας / by Κουκουσάς, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 12 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 33 (2001-02) 217-241 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πασχάλιον αιώνιον μετά Καινής, και συνοπτικής μεθόδου πρόχειρον τοις πάσι. Αρχόμενον από Χριστού έτη, αχκζ΄ και λήγον έως εις έτη βρνθ΄. Και αφ ου τελειώση πάλιν αρχίζει εις την αυτήν ιδίαν αρχήν, μόνον η εχρονία παρέρχεται. Τα δε άλλα πάντα μένουσιν απαραλλάκτως, ως βλέπεις εστρωμμένα / by Τζιγάλας, Ματθαίος ο Κύπριος Publication: Ενετίησι: Παρά Νικολάω τω Γλυκεί τω εξ Iωαννίνων, 1679 . 1χα.+27+1λ+110+2χ.α. σ. , Βιβλιογραφία: ΠΑΠ Ι 3112/ΗΛΙΟΥ Α 67 /Πλαστήρας 28. Το αντίτυπο προέρχεται από τη Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Στη σ. 1 σφργ. ΕΤΘΕΚ. Στη ταπετσαρία επίσημο ΒΕΓΘ αρ.112. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1679 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος λειτουργικών ειληταρίων ιερών μονών Μεγίστης Λαύρας & Βατοπεδίου / by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 17 σ. : , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τ.4 (1957) 391-408 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Ιταλία έκδοσις ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων (κυρίως λειτουργικών) : by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1969 . 33 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.ΛΖ' (1969-70) 25x18 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha