Συμβολή στη βιβλιογραφία της λαϊκής αρχιτεκτονικής: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόρης, Μιχαήλ-Πέτρου, 1978 . 70 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαϊκή μας αρχιτεκτονική: by Μαρκόπουλος, Γλαύκος Μ. Publication: Αθήνα: Δημητράκος, Δημ., 1945 . 109 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαϊκή αρχιτεκτονική Ηπειρώτες μαστόροι και γεφύρια. by Μαμμόπουλος, Αλέξ. Χ. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1973 . 48+(8) σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αστυπάλαια και η λαϊκή της αρχιτεκτονική. by Λειμωνά-Τρεμπέλα, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Γαρταγάνης, Σάββας, 1980 . 88 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δίπατο λαϊκό νισυρικό σπίτι. by Αρφαράς, Μιχάλης Εμμ. Publication: Αθήνα: Παπασωτηρίου, Α., 1982 . 95 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαϊκή ελληνική αρχιτεκτονική. by Τζελέπης, Πάνος-Νικολής Publication: Αθήνα: Θεμέλιο, 1977 . 19 σ.+40 φ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαϊκή αρχιτεκτονική της Βεροίας. by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 1967 . 218 σ.+(5) αναδ. πίν.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπίτια της Χαλκιδικής: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γαρταγάνης, Σάββας, 1979 . 165 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La maison rurale de Chypre: by Ιωνάς, Ιωάννης Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2003 . 240 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κερκυραικές αρχοντικές αγροικίες by Καραμούτσος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Κέρκυρα: Δήμος Παρελειών, 2006 . 194 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι παραδοσιακοί χτίστες της Πελοποννήσου: by Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Μέλισσα, 1983 . 205 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρέσπες: by Παρθενόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ναύς, 2009 . 176 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ulcinj Ι by Boskovic, Durde Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 1981 . 164+lx σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Formes precoses de la maison bulgare du réveil National. by Stamov, Stephane Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 34 σ.: , Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.ΙΙΙ, σ. 1693-1727 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La ville de Korça et l'architecturepopulaire albanaise durant la deuxiéme moitié du XIXe siécle et le déput du XXe siécle. by Thomo, Pirro Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 22 σ.: , Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.ΙΙ, σ. 1861-1882 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τεχνίτες και τεχνοτροπία μαστόρων Δυτικής Μακεδονίας / by Κοκόλης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1976 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Α΄ Συμπόσιο ιστορίας-Λαογραφίας-Γλωσσολογίας δυτικομακεδονικού χώρου", σ. 157-164. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα Λαϊκό σπίτι από το Ραχώνι της Θάσου / by Αγγελούδη, Σαπφώ Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 22 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.213-234. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποκατάσταση της διατηρητέας οικίας ιδιοκτησίας Δ. Αθανασέλη, στην Ποταμιά Θάσου Ν. Καβάλας / by Μέντζα, Ανέζω Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 85-90. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονική μελέτη ανέγερσης δύο κτιρίων και αποκατάστασης παλαιού ερειπωμένου κτίσματος, στους Παλαιούς Πόρους Ν. Πιερίας, για τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας Β΄ τάξης δυναμικότητας 24 κλινών / by Θεοδωρίδης, Δημήτρης Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 3 (2004-2006) 109-115. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συστάδα κατοικιών στην Άνων Πόλη Θεσσαλονίκης. by Ζυγομαλάς, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Διεύθυνση Βυζαντινών και Μετα-Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 2009 . 2 σ.: , Τόμος "Η οθωμανική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα", σ. 260-261 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha