Πολιτική θεωρία και ιδεολογία των Βυζαντινών στην εποχή του Κωνσταντίνου Ζ΄, Πορφυρογέννητου. by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις, 2003 . 144 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Synecdemus: by Ιεροκλής Publication: Leipzig: Teubner, Β. G., 1893 . xlix+88 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται VI: by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1947 . 108 σ. , Ι)Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος. Πατριάρχης Νικόλαος ΙΙ) Χρονικόν της Μονεμβασιάς Αρεθας. Τα πολλαπλά αντίτυπα είναι αποσυρμένα Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Constantinus Porphyrogenitus / by Bekker, Immanuel Publication: Bonn: Weberi, 1837 . 3 τ. Date:1837 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Ζ' πορφυρογεννήτου προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν by Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος Publication: Αθήνα: Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός, . 2 τ.; , Περιέχει και αρχαίο κείμενο Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Byzantinische diplomaten und Ostliche barbaren by Doblhofer, Ernst Publication: Graz: Styria, 1973 . 223 σ. , Τόμος Δ' Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος και ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄. by Pears, Edwin Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 16 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 481-496 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος και ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄. by Pears, Edwin Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 16 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 577-592 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος και ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β΄. (Συνέχεια εκ του προηγουμένου τεύχους). by Pears, Edwin Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 16 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 641-656 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The imperial coronation and theory in "De Cerimoniis Aulae Byzantinae" of Constantine VII Porphyrogennitus / by Τσιρπανλής, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1972 . 28 σ. , Ανάτυπο από τη "Κληρονομία", τ.4, τχ.1(1972) 63-91 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Imperii orientalis et circum jacentium regionum, sub Constantino Porphyrogenito [Περιγραφή της ρωμαϊκής διοικητικής διαίρεσης της ανατολικής αυτοκρατορίας (Βυζάντιο) από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο (913-959 μ.Χ.)] by Delisle, Guillaume Publication: Paris : χ.ε, 1700 . 1 σ. ; , Σχόλια : Ο χάρτης παρουσιάζει τα γεωγραφικά όρια των Θέματων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το τέλος του 7ου αιώνα. Οι πληροφορίες για τα όρια των Θεμάτων προέρχονται από το έργο του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου με τίτλο «Περί Θεμάτων». 63,5Χ47,5 εκ. Date:1700 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha