Η Λουκάρειος ομολογία. by Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1907 . 15 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύριλλος ο Λούκαρις (1572-1638). Τόμος εκδιδόμενος επί τη τριακοσιετηρίδι του θανάτου αυτού (1638-1938), επιμελεία της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών και Συλλόγου Μεσαιωνικών Γραμμάτων.   Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1939 . 215 σ.: Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύριλλος Λούκαρις ο Κρής, ο μέγας οικουμενικός Πατριάρχης του ΙΖ΄αιώνος (1620-1638).Ιστορική μελέτη. by Διαμαντόπουλος, Αδαμάντιος Ν. Publication: Χ.τ.: Πυρσός, 1939 . 47 σ.: , Τόμος "Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638)", σ. 11-57 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύριλλος ο Λούκαρις, ο από Αλεξανδρείας Οικουμενικός Πατριάρχης. by Ιεζεκιήλ, Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων Publication: Χ.τ.: Πυρσός, 1939 . 14 σ. , Τόμος "Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638)", σ. 59-66 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμφωνητικόν γράμμα Σιναϊτών Μοναχών και Λουκάρεως. by Πορφύριος, Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Publication: Χ.τ.: Πυρσός, 1939 . 4 σ.: , Τόμος "Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638)", σ. 67-70 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμματα Κυρίλλου Λουκάρεως περί των ιερών μονών Βατοπεδίου και Μαύρου Μώλου. by Αλέξανδρος, Γέρων Βατοπαιδινός Publication: Χ.τ.: Πυρσός, 1939 . 12 σ.: , Τόμος "Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638)", σ.71-82 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύρικκος ο Λούκαρις.Τα κατά τον θάνατον και ταφήν του αειμνήστου Πατριάρχου και τινα των προ αυτών γεγονότα. by Αρβανιτίδης, Γεώργιος Ιω. Publication: Χ.τ.: Πυρσός, 1939 . 124 σ.: , Τόμος "Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638)", σ. 83-206 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Ανδρέας η νησίς Κυρίλλου του Λουκάρεως. by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Χ.τ.: Πυρσός, 1939 . 6 σ.: , Τόμος "Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638)", σ. 207-1212 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύριλλος Λούκαρις. by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Trieste: Νέα Ημέρα, 1907 . 91 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλενωτικός αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος (1643) και η συμμετοχή αυτού εις τας συνωμοτικάς ενεργείας εναντίον Κυρίλλου του Λουκάρεως / by Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 33 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 125-158 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha