Κρητικόν θέατρον ή συλλογή ανεκδότων και αγνώστων δραμάτων. by Σάθας, Κωνσταντίνος Ν. Publication: Venezia: χ.ε., 1879 . (2)+91+(1)+469 σ.: , Στη σ. α΄ σφραγίδα «Εκπαιδευτήρια της των Αλεξανδρέων Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'amorosa fede: by Pandimo, Antonio Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2013 . lxxxi+197 σ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγια λεξιλογικά στοιχεία στον «Ερωτόκριτο» και σε έργα του Κρητικού Θεάτρου / by Πηδώνια, Κομνηνή Δ. Publication: Χανιά: χ.ε., 1991 . 17 σ. , Τόμος: "Πεπραγμένα Στ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου Β' (1991)", σ. 515-531. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bilanci e prospettive sulle commedie cretesi: Ovvero il teatro cretese fra Commedia erudita e tecniche dell’arte / by Pecoraro, Vincenzo Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 17 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 99-116 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κοινό των παραστάσεων του ‘Κρητικού Θεάτρου’ (±1590-1669) / by Βασιλείου, Πάνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 23 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 39 (1988) 323-346 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le «riscritture» del teatro Cretese : by Luciani, Cristiano Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 46 (1996) 317-333 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρίμα ως τεκμήριο ύφους στον Ερωτόκριτο σε σχέση με άλλα έργα της κρητικής αναγέννησης / by Αγαπητός, Παναγιώτης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 48 (1998) 47-59 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικά και διορθωτικά εις το κρητικόν θέατρον εκ των καταλοίπων σου Σόλωνος Βογιατζάκη / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Αθήνα : Επιστημονική Εταιρεία, 1954 . 12 σ.; , Ανάτυπο από την "Αθηνά", τ.ΝΗ'(1954) 343-345 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha