Ταξίδι στην Ελλάδα by Pouqueville, François Charles Hugue Laurent Publication: Αθήνα: Αφοί Τολίδη, 1994 . 3 τ. , Τόμος Α: Ήπειρος, 1994, σ.462. Τόμος Β: Μακεδονία -Θεσσαλία, 1995, σ. 334. Τόμος Γ: Στερεά Αττική -Κόρινθος, 1995, σ. 479 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Corinthiaca: by Del Chiaro, Mario Aldo Publication: Columbus: University of Missouri Press, 1986 . xvii+182 σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die griechisch-christlichen Inschriften des Peloponnes: Band Ι: by Βέης, Νίκος Α. Publication: Αθήνα: Christlich-Archäologische Gesellschaft zu Athen, 1941 . xcii+128 σ.: Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θαλασσία διώρυξ Κορίνθου: by Τσάκωνας, Εμμ. Σπ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον Παρασκευά Λεώνη, 1896 . 79 σ.: , Στη σελίδα τίτλου χφ. αφιέρωση. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ancient Corinth:   Publication: Αθήνα: American School of Classical Studies at Athens, 1960 . 98 σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία και τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Αθήνα: Καραβίας, Νότης, 1981 . 462 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λουτράκι: by Κωνσταντινίδη-Συβρίδη, Ελένη Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2010 . 56 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 64 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος   Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . 24 σ. , Φωτ. Επανέκδ. του 1822 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακροκόρινθος. by Κουμούση, Αναστασία Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011 . 36 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία Κόρινθος στο χώρο του Ιονίου και της Αδριατικής / by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1993 . 22 σ.: , Τόμος: "Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπουδών", Τόμ.Β΄ σ. 353-372. | Περίληψη στην Αγγλική Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Korinthos (Korinth) : Κλίμαξ 1:   Publication: Firenze: Istituto Geografico Militare, 1941 . 1 σ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομός Κορινθίας : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972 . 1 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha