Κεφαλονιά: by Μοσχόπουλος, Γεώργιος Ν. Publication: Αργοστόλι: Ιστορικό Αρχείο Κεφαλονιάς, 1994 . 284 σ.: , Τόμος Β' Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υδρολογική και γεωχημική μελέτη της νήσου Κεφαλληνίας / by Φραγκόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1963 . xxiv+303 σ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των αρχαίων νομισμάτων των νήσων Κερκύρας, Λευκάδος, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κυθήρων συλλεχθέντων μεν υπό Παύλου Λάμπρου, δωρηθέντων δε τω Εθνικώ της Ελλάδος Πανεπιστημίω παρά του φιλογενεστάτου και φιλομούσου Αλεξάνδρου Μουρούζη και περιγραφέντων υπό Αχιλλέως Ποστολάκα. by Ποστόλακας, Αχιλλεύς Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1868 . ιβ΄+139 σ.:+6 φ. , Το δεύτερο αντίτυπο, από τη δωρεά της «Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας», περιέχει 6 ολοσέλιδα χαρακτικά. ΑΛΞ 673. κατάγραφο στην Π. Πολέμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα δάση της Κεφαλληνίας ήτοι μελέτη περί των εν Κεφαλληνία δασών και των προς βελτίωσιν αυτών επιβαλλομένων μέτρων: by Σάμιος, Κ. Μ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1908 . η'+316 σ.+(9)φ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλληνιακά: by Φωκάς-Κοσμετάτος, Κ. Π. Publication: Αθήνα: Ρόδης, Γ., 1962 . 29+xxxii+(4) σ.: , Ο τόμος Α΄ λείπει. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recherches archéologiques sur les iles Ioniennes : by Riemann, Othon Publication: Paris: Ernest Thorin, 1879 . 3 τ. δεμένοι σε 1 : , Tom.Ι, 1879, σ.(6)+58. Tom.ΙΙ, 1879, σ.(4)+71. Tom.ΙΙΙ, 1880, σ. (4)+66+(2) χάρτ. 22x14 εκ. Date:1879 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου: by Πολίτης, Αλέξης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1983 . ωστ'+55+48+(3) σ. , Νέα ιστορία Αθέσθη Κυθηρέου Νεωστί μεταφρασθείσα εις κοινήν γλώσσαν εν τη νήσω Κεφαλληνίας. Νυν πρώτον τυπωθείσα και μετ΄ επιμελείας διορθωθείσα. Ενετίησι, Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι, 1749 (αψμθ΄) Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλληνιακά σύμμικτα: by Τσιτσελής, Ηλίας Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1904 . 2 τ. ; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 24x17 εκ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα Βυζαντινά Επτάνησα : 11ος-αρχές 13ου αιώνα: by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων, 1986 . 96 σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλονίτικη λατρεία: by Λουκάτος, Δημήτριος Σ. Publication: Αθήνα: Ταρουσόπουλος, Στέφανος Ν., 1946 . 284 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δήμος Ασσού Κεφαλληνίας (Ερισός): by Κουστουράκης, Γεράσιμος Publication: Αθήνα: Αχαικές Εκδόσεις, 1988 . 117 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη του βαρθρώδους σπηλαίου Αγαλάκι Σάμης Κεφαλληνίας by Φραγκόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1963 . 23 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Νοταρικόν Αρχείον Κεφαλληνίας. by Σιφωνίου-Καράπα, Αναστασία Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου, 1972 . 194 σ. , Τόμος 16-17 (1969-1970) 41-231 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιά ορισμένα βιογραφικά του Νικόδημου Μεταξά. by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Αργοστόλι: Κεφαλληνιακά Χρονικά, 1976 . 7 σ. , Τόμος 1 (1976) 124-129 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλληνίας χριστιανικαί αρχαιότητες / by Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1900 . 32 σ.+(2) πίν.: , Ανατύπωσις εκ του Δ΄ τεύχους του περιοδικού Αρμονία. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη 24x17 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Κεφαλληνες ιατροί εις τα πλαίσια του επτανησιακού ριζοσπαστικού κινήματος by Χαροκόπος, Σπύρος Α. Publication: Αθήνα: Παρνασσός, 1977 . 9 σ. , Τόμος ΙΘ' (1977) 564-571 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομός Κεφαλληνίας : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972 . 1 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Santa-Maura, Kephalonia, Ithaca and Zante islands, with the coast of Greece from Parga to Katakolo and the gulfs of Arta and Patras: by Smyth, W.Η. Publication: London: Sculp, J. & C. Walker, 1844 . 1 σ. , 21ο Longitude East from Greenwich. Τυπογραφικό κόσμημα: "Hydrographic Office. Ionian sea". Περιέχει: γραβούρα της περιοχής | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1844 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλληνιακά Χρονικά : περιοδική επιστημονική έκδοση /   Publication: Αργοστόλι : Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Σπουδών, 2011 . 4 τ. : 24x17 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Νεώτερα στοιχεία για την πανώλη στην Κεφαλονιά το 1760 / by Πεντόγαλος, Γεράσιμος Η. Publication: Αθήνα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1977 . 16 σ.; 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha