Η ειδική νομική μεταχείρηση των αγιορητών by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1988 . 86 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συνταγματική προστασία του αγιορείτικου καθεστώτος by Αντωνόπουλος, Νικόλαος Αθ. Publication: Αθήνα: Τροχαλία, 1997 . 8χ.α.+298 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μοναχικόν πολίτευμα του Αγίου Όρους Άθω. by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Αθήνα: Χατζηθεοδώρου, Π. Αφοί, 1925 . xvi+216+η΄ σ. Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καταστατικός χάρτης του Αγίου Όρους και αι εξ αυτού αδικίαι κατά των Κελλιωτών.   Publication: Αθήνα: «Νέα Ελληνική Ηώς» Ι. Χατζηϊωάννου, 1931 . 32 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καταστατικός χάρτης του Αγίου Όρους Άθω.   Publication: Άθως, Θεσσαλονίκη: Νέα Στοιχειοθετική, 1979 . 110 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος.   Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, 1999 . 192 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εσωτερικοί κανονισμοί Αγίου Όρους. by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Κομοτηνή, Αθήνα: Σάκκουλας, Αντ. Ν., 2004 . xvii+575 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέαι πηγαί των θεσμών του Αγίου Όρους / by Πετρακάκος, Δημήτριος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2011 . ix+9+ιε'+184 σ. ; 24x17 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρώτον και το τελευταίον τυπικόν του Αγίου Όρους.   Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 50 σ. , Τόμος "Η Αθωνική Πολιτεία", σ. 100-149 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική σχέση Οικουμενικού Πατριαρχείου-Αγίου Όρους μέσα από το σύνταγμα και τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 13 σ.: , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 41-53. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθεστώς του Αγίου 'Ορους by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Κατερίνη: Επέκταση, 2006 . 24 σ. , Τόμος "Πολιτεία, Ορθόδοξη Εκκλησία και θρησκεύματα στην Ελλάδα", σσ.37-60 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Νομοθετικόν διάταγμα της 10/16 Σεπτεμβρίου 1926 "περί καταστατικού χάρτου του Αγίου Όρους".   Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1935 . 21 σ. , Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.ΙΓ (1925-1926), σ. 902-923 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The statute of the Athonic Russian cells' brotherhood according to the constitutional laws of Mount Athos. by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Sofija: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1969 . 8 σ. , Τόμος Actes du 1er Gongrès International des Études Balkaniques et Sud-Est-Européennes Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος στο επίκεντρο των διεθνών ανταγωνισμών / by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 29 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης : Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912)", σ.65-85. Το ανάτυπο περιλαμβάνει και εκτενή περίληψη στα γαλλικά. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
I. Γενικοί Κανονισμοί του Αγίου Όρους (Άθω) - 31 Οκτωβρίου 1911. II. Το Ιερόν ψήφισμα του Αγίου Όρους Άθω - 1913.   Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 45 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης : Αφιέρωμα στην εκατονταετηρίδα της απελευθέρωσης (2/15 Νοεμβρίου 1912)", σ.371-415. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha