Αγγλο-Αμερικανικοί κανόνες καταλογράφησης: by Moρελέλη-Κακούρη, Μερσίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης, 1994 . xli+391 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανόνες του αλφαβητικού καταλόγου των Ιταλικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών by Βερτής, Νικίας Α. Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1934 . στ+111 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι διά την αναγραφήν των τίτλων εις τους αλφαβητικούς δελτιοκαταλόγους των Πρωσσικών βιβλιοθηκών by Πέππα, Στέλλα Publication: Αθήνα: Πυρσός, 1934 . xii+168 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Description et catalogage des manuscrits médiévaux   Publication: Sofija: Centre International d' Information sur les Sources de l' Histoire Balkanique et Mediterraneenne, 1984 . 72 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αλφαβητικός κατάλογος των βιβλιοθηκών by Μάργαρης, Δημ. Κ. Publication: Αθήνα: Γενικό Συμβούλιον Βιβλιοθηκών της Ελλάδος, 1934 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιο περιοδικών by Νικολαΐδου, Ίρις Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1979 . (4)+33 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιο δελτίων καταλόγου by Νικολαΐδου, Ίρις Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1979 . (4)+25 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Actes de la table ronde: Principes et méthodes du cataloguage des manuscrits grecs de la collection du Centre Dujcev:   Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1992 . 118+40 πιν. σ.: , Organissée par le «Centre d’Études Slavo-byzantines "Ivan Dujcev". Univesrité de Sofia et le Department d’Études byzantines de l’Université de Cologne Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος καθιερωμένων ονομάτων φυσικών προσώπων /   Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1982 . 252 σ. ; 24x17 εκ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha