Ο κώδικας αλληλογραφίας της Μητροπόλεως Κασσανδρείας (1907-1925) / by Κολτούκη, Πελαγία Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 112 σ.: 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίες θρησκείες και ιερά στην χερσόνησο της Κασσάνδρας. by Μάγειρας, Παρασκευάς Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπο-Star, 1997 . 83 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κασσάνδρα: by Μάγειρας, Παρασκευάς Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1999 . 131 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une donation du roi Lysimaque. by Χατζόπουλος, Μιλτιάδης Β. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1988 . 86+(2)+ΧΧΙ σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ηρωϊκή Κασσάνδρα ανά τους αιώνας. by Στάμος, Παναγιώτης Γ. Publication: Αθήνα: Φώς (Αθηνών), 1975 . 191 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά Σύμμικτα : 1. Συμβολή στην ιστορία της οικογένειας Λάσκαρι της Θεσσαλονίκης (17ος-18ος αι.). 2. Συμβολή στην προσωπογραφία των μελών της Ελληνικής Κομπανίας του Sibiu (τέλη 18ου-αρχές 19ου αι.). 3. Κασσανδρινοί και άλλοι Μακεδόνες στην Σκόπελο (1831) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 30 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 17 (1977) 55-84 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάδειξη και διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου Άμμωνος Διός / by Αχειλαρά, Λίλλιαν Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2011 . 8 σ. , Άρθρο από το "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 22, 2008", σ.419-426 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία από την ανασκαφή στο οικόπεδο Τριανταφυλλίδη στη Σίβηρη Χαλκιδικής: by Τσιγαρίδα, Ελισάβετ-Μπεττίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2011 . 8 σ. , Άρθρο από το "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 22, 2008", σ.427-434 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία για την ιστορική τοπογραφία της χερσονήσου της Κασσάνδρας (Χαλκιδικής) by Τσιγαρίδα, Ελισάβετ-Μπεττίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2009 . 13 σ. , Τόμος "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη : επετειακός τόμος", σσ. 421-433 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά Κασσάνδρας / by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 13 σ.; , Τόμος: Αφιέρωμα στον Ν. G. L. Hammond, σ. 65-77 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Δημοσιευμένο στον τόμο "Ηπειρωτικά και μακεδονικά μελετήματα", σ.715-727 βλ. Ι-14-199 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταφικό σύνολο στην αρχαία Κασσάνδρεια / by Σισμανίδης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 26 σ.: , Τόμος: Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, σ. 285-320. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κάσσανδρος, η Κασσάνδρεια και η Θεσσαλονίκη / by Βοκοτοπούλου, Ιουλία Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 12 σ.: , Τόμος: "Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, σ. 39-50. Περιλαμβάνεται και στον τόμο "Ηπειρωτικά και Μακεδονικά μελετήματα", ΙΙ, σ. 693-704. Βλ. Ι-14-199 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα φιρμάνια αφορώντα εις τα εν τη χερσονήσω Κασσάνδρας και αλλαχού της Χαλκιδικής ευρισκόμενα μετόχια / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1973 . 42 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 13 (1973) 274-315 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιερείς Κασσανδρείας / by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1982 . 37 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 22 (1982) 222-258. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δ' Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 227+2 σ. : Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Όλυμπος στους αιώνες:   Publication: Ελασσόνα: Δήμος Ελασσόνας, 1994 . 111 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνδρος και Χαλκιδική : πρακτικά συμποσίου, Άνδρος (23 Αυγούστου 1997) / by Μπάλκας, Αυγουστής Ν. Publication: Ανδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 1998 . 216 σ.: , Βρίσκεται και ως άρθρο στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 29(1998) Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολύγυρος (Επιτελικός χάρτης της Ελλάδος) : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, 1939 . 1 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομός Χαλκιδικής : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972 . 1 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μύθων πλέγματα, ιστορίας αναγνώσματα, αρχαιολογίας τεκμήρια στη χερσόνησο της Κασσάνδρας έως το τέλος της ρωμαϊκής εποχής, μία πρώτη συμβολή / by Καϊάφα, Ασημίνα Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2015 . 38 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.60-61 (2015-16), 265-302 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha