Μémorial Atatürk:   Publication: Paris: Institut Français d’Etudes Anatoliennes, 1982 . 112 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξιλόγιο του Αραβανί by Φωστέρης, Δ. Π. Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, 1960 . ιθ+215 σ.; Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ιδίωμα των Φαράσων. by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Ίκαρος, 1948 . (2)+109 σ. Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το γλωσσικό ιδίωμα του Ουλαγάτς. by Κεσίσογλου, Ι. Ι. Publication: Αθήνα: Institut Français d’ Athénes, 1951 . η+191 σ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η σύνταξη στο φαρασιώτικο ιδίωμα της Καππαδοκίας: by Αναστασιάδης, Βασ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Ίδρυμα Εξυπηρετήσεως Πανεπιστημίων, 1976 . λε+309 σ.; , Διατιβή που υποβλήθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συντακτικαί παρατηρήσεις εις το γλωσσικό ιδίωμα Φαράσων. by Φάβης, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1948 . 19 σ. , Τόμος ΙΗ (1948) 173-191 Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha