Ίμια: by Γεωργούλης, Σταμάτης Publication: Αθήνα: Νέα Σύνορα-Λιβάνης, 1996 . 251 σ.; Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή των μεταξύ Ελλάδος και ξένων κρατών συνθηκών, συμβάσεων και συμφωνιών.   Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης και Μπάρτ, 1912 . 821 σ. , Βλ και ΑΛΞ-725 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας/Χριστοφόρου Νάλτσα/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Les iles de l'Égée leurs privilèges: by Στεφανόπουλος, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Αποστολόπουλος, Θεόδ., 1912 . 226 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διεθνείς συμφωνίες, συνθήκες και συμβάσεις. by Γκορέζης, Γεώργιος Π. Publication: Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1999 . xi+68 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents diplomatiques:   Publication: Paris: Imprimerie Nationale, 1923 . vi+616+129 σ. , Tome Ι. 21 Novembre 1922-1er Février 1923, σ.vi+616. Tome ΙΙ. 1 Février 1923-4er Février 1923, σ. 129. Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αληθής εξιστόρησις της εκστρατείας εις Αν. Θράκην του 1920 by Αναγνώστου, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Τυποεκδοτική, Τρύφων Τριανταφυλλίδης, 1968 . 79 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Συμπλήρωμα της συλλογής εφαρμογής των περί ειρήνης συνθηκών:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1923 . 568 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων και της Γερμανίας μετά του προσθέτου πρωτοκόλλου:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1920 . 1+η΄+173+2 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συνθήκη ειρήνης μεταξύ των Συμμάχων και συνησπισμένων δυνάμεων και της Αυστρίας:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1919 . η΄+143 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικό 146 χρόνων 1821-1967. Συνθήκες σταθμοί της ιστορίας / by Βλαγκόπουλος, Βλάσης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998 . xvii+795 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κατά τα έτη 1897 και 1901 συνομολογηθέν νέον ελληνοτουρκικόν καθεστώς. by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1909 . 88 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πράξεις που υπογράφηκαν στη Λωζάννη: στις 30 Ιανουαρίου και 24 Ιουλίου 1923:   Publication: Αθήνα: Σάκκουλας, Αντ. Ν., 1993 . 144 σ. , Δωρεά Νίκου Αστρινίδη Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recueil d'actes internationaux de lΈmpire Ottoman by Noradounghian, Gabriel Publication: Paris: χ.ε., 1897 . 4 τ. , Τόμ. 1 : 1300-1789. Τόμ. 2 : 1789-1886. Τόμ. 3 : 1856-1878. Τόμ. 4 : 1878-1902 Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
La Mer Noire et les detroits de Constantinople by Mischef, Ρ.Η. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1899 . 32+699 σ. , Λείπουν οι πρώτες 32 σελίδες. Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La protection des droits des minorités dans les trailés internationaux de 1919-1920 by Vichniac, Marc Publication: Paris: Povolozky, 1920 . 77 σ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Δευτέρα Συνδιάσκεψις της Ειρήνης 1907 by Hanotaux, Gabriel Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών, 1908 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διακρατικαί συνθήκαι εκ του Ρωμαικού-Βυζαντινού δικαίου by Ανθεμίδης, Αχιλλέας Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. και Σία., 1973 . 31 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Chiffons de papier": by Ebray, Alcide Publication: Paris: Delpeuch, André, 1926 . 287 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαπραγμάτευσις της εν έτει 1855 μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας συνομολογηθείσης εμπορικής συνθήκης   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1887 . 123 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μετά την συνθήκην Αθηνών περί των εν ταις νέαις χώραις εγκαταλελειμμένων κτημάτων by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1915 . 54 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha