Του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως οι περί ιερωσύνης λόγοι / by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Τύποις Νικόλαος Ρουσόπουλος, 1867 . Κδ+200 σ. , Μέρος Α' περιέχον την εισαγωγήν και τον Α' λόγον Date:1867 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί κενοδοξίας και ανατροφής των τέκνων.(«Περί κενοδοξίας·καί όπως δεί τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα»). by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: «Αστήρ»-Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου, 1947 . 54 σ. , Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι περί Ιερωσύνης: by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1939 . 116 σ. , Μαζί με άλλο δεμένο. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Περί κενοδοξίας και όπως δεί τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα.(Παιδαγωγικά): by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Πάπυρος, 1940 . 102 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου μελέτη ρηθείσα εν τω Ελληνικώ Φιλεκπαιδευτικώ και Φιλανθρωπικώ Συλλόγου Πύργου Ευξείνω Πόντω. by Βασίλειος, Μητροπολίτης Αγχιάλου Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 98 σ. , Και τα δύο αντίτυπα φέρουν αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου του Χρυσοστόμου Επιστολαί προς την Διακόνισσαν Ολυμπιάδα. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί, 1955 . 128 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι περί Ιερωσύνης λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Εκδόσεις της «Εκκλησίας», 1958 . 176 σ. , Στη σελίδα τίτλου: Αφιέρωση του Μεταφραστή. | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου του Χρυσοστόμου Εκλογαί εξ αρχαίου χειρογράφου εκδιδόμεναι. by Ιωάννης ο Χρυσόστομος Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1912 . 47 σ.: Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Repertorium psevdochrysostomicum. by Aldama, J.Α. de Publication: Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1965 . xvii+241 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνθρωπος και κόσμος εν τη οικονομία του Θεού κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον / by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 276 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανθρωπισμός κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον. by Cornitsesku, Constantin Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1971 . 148 σ. , Περίληψη στην γαλλική Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπόσιον:   Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1973 . 146 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο φλογερός μαχητής: by Αλεξίου, Ιωάννης Γ. Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή», 1961 . 240 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρυσοστομικόν κήρυγμα ως κίνητρον συγχρόνου θεολογικής πορείας.(Χριστιανική αφύπνισις και ιεραποστολική διακονία). by Σακελλάρης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1969 . 86 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη, 1970, φ.131, πολυγραφημένα. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The Homilies of St.John Chrysostom on the Letters of St.Paul to Titus and Philemon: by Goodall, Blake Publication: Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1979 . ΙΧ+102 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
John Chrysostom as apologist. by Schatkin, Margaret Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1987 . 299 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εκκλησιαστικό κήρυγμα κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον: by Παπακυριάκος, Κυριάκος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 2006 . 152 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι στην ανακομιδή των λειψάνων του Ιωάννου του Χρυσοστόμου: by Στεργιούλης, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2009 . 375+54 σ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ποιμαντική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήτοι ύψος της ιερωσύνης, προσόντα και καθήκοντα των ιερωμένων κατά τον Χρυσόστομον. by Στρατιώτης, Κλεάνθης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1935 . δ΄+186 σ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der heilige Johannes Chrysostomus und die Kirche. by Neander, V. Publication: Berlin: Dummier, Ferdinand, 1821 . 2 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1821 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha