Η ελληνικότης της Μακεδονίας / by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1949 . 48 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέως. Το ίδιο περιλαμβάνεται και στο: «Μακεδονικαί Σελίδες», εκδ.2η, βλ. ΧΙ-284-353. Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φύλλα εκ της ιστορίας της πολυπαθούς Μακεδονίας μας. Τόμος Α΄ / by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1947 . 49 σ. , Τα δύο αντίτυπα φέρουν αφιέρωση της συγγραφέως στο εξώφυλλο και στη σελίδα τίτλου αντίστοιχα. Το έργο περιλαμβάνεται και στο: «Μακεδονικαί Σελίδες», εκδ.2η, βλ. ΧΙ-284-353. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Μακεδονικαί σελίδες. by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1949 . 3-49+48+16+3-16+18 σ. , Στη σ. 5 της αρχής υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέως. Η έκδοση αποτελείται από συρραφή των παρακάτω εργασιών: .Φύλλα εκ της ιστορίας της πολυπαθούς Μακεδονίας μας βλ. και ΧΙ-284-122. Η ελληνικότης της Μακεδονίας βλ. και ΧΙ-284-311. Μακεδονικαί σελίδες...βλ. και Ε.Θ. Φ-ΜΕΤΑ. Η μαρτυρική Μακεδονία μας...βλ. και Ε.Θ. Φ-ΜΕΤΑ. Η ιστορία των Μακεδονικών πόλεων Στρωμνίτσης κτλ. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί σελίδες της Θεσσαλονίκης.[Απόσπασμα] by Τάττης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1941 . 2 σ. , Τόμος "Συμβολαί εις την ιστορίαν της Μακεδονίας", σσ. 49-50 Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Η ιστορία των Μακεδονικών πόλεων Στρωμνίτσης, Γευγελής, Φλωρίνης, Κοζάνης, Καστορίας κτλ.] by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 18 σ. , Τόμος Μακεδονικαί σελίδες, έκδ. 2η, 1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι εθνικαί διεκδικήσεις μας: by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1950 . 32 σ. , Το αντίτυπο της Δωρεάς Χ.Νάλτσα φέρει αφιέρωση της συγγραφέως. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Notes d'histoire et de chronologie byzantins / by Loenertz, Raymond-J Publication: Paris: Institut Francais d'Etudes Byzantines, 1959 . 2 τχ. , Ανάτυπο από "Revue des Études Byzantines", τόμ.XVII (1959) 158-167, και τόμ.ΧΧ (1962) 171-180. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σταχυολογήματα δημοσιεύσεων. by Χρηστίδης, Χρ. Publication: Σέρρες: χ.ε., 2002 . 73 σ. : Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha