Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής σταχυολογίας ή συλλογή ανεκδότων και σπανίων ελληνικών συγγραφών περί των κατά την Εώαν ορθοδόξων εκκλησιών και μάλιστα της των Παλαιστινών…Τόμος πρώτος. by Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Α. Publication: Sankt Peterburg: Kirsbaum, V., 1891 . 535 σ. , …Συλλεγέντα μεν και εκδιδόμενα υπό Α. Παπαδόπουλου -Κεραμέως εκτυπούμενα δε αναλώμασι του Αυτοκρατορικού Θρόνου Παλαιστινού Συλλόγου | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Itinéraire de Paris a Jérusalem by Chateaubriand, François-René vicomte de Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 338 σ.: , Λείπει η σελίδα τίτλου, οι σελ. 1-15 και από την 339 και μετά. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Availability: No items available:

Actions: Add to cart
En Μéditerranée: by Diehl, Charles Publication: Paris: Libraire Armand Colin, 1912 . 286+xvi σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1912 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Η Ιερουσαλήμ και τα μνημεία αυτής: by Θέμελης, Τιμόθεος Πυθαγόρας Publication: Ιεροσόλυμα: Ιερόν Κοινόν του Παναγίου Τάφου, 1932 . 728 σ.: , Τόμος 1ος | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικόν: by Chateaubriand, François-René vicomte De Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον της Αυγής, 1860 . 4 τ. , Οι τέσσερις τόμοι ομού δεμένοι. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Τόμος Α, σ. 254. Τόμος Β, σ. 272. Τόμος Γ, σ. 253. Τόμος Δ, σ. 256. Στη σελίδα τίτλου υπάρχει σφραγίδα του «Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ιεροσολυμιάς: by Παλαμάς, Γρηγόριος Ιω. Publication: Ιεροσόλυμα: Τυπογραφεία του Παναγίου Τάφου., 1862 . (2)+χπδ΄ σ. , Γκίνης-Μέξας 9148. τη σ. δ. Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Souvenirs de l'Orient. by Marcellus, Auguste Comte de Publication: Paris: Lecoffre, Jacques et Cie, 1854 . xii+600 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ιερά Μονή του Σταυρού και η εν αυτή θεολογική σχολή. by Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. Αρχιμανδρίτης Publication: Ιεροσόλυμα: Ιερόν Κοινόν του Παναγίου Τάφου, 1905 . 160 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Visits to Monasteries in the Levant / by Curzon, Robert Publication: London: John Murray, 1849 . (2)+lv+420 σ.: , Βλ. επίσης μετάφραση στα ελληνικά της εισαγωγής και των κεφαλαίων 17-21 ( περί των Μονών των Μετεώρων) στην έκδοση: Τα Μοναστήρια των Μετεώρων, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, 1995, στο ΧΙ-249-138. 21x12 εκ. Date:1849 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανελλήνιον εθνικόν λεύκωμα υπέρ του Παναγίου Τάφου. by Μανιάκης, Κ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . π΄+447 σ.: , Δωρεά Π. Πατσιαδά Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του Προσκυνηταρίου της Αγίας Γης. Τεύχος Α΄. Η Αγία πόλις Ιερουσαλήμ και τα περίχωρα αυτής / by Ιωαννίδης, Βενιαμίν Publication: Εν Ιεροσολύμοις: Εκ του Τυπογραφείου του Π. Τάφου 1877 . (12)+361 σ.: Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσκυνητάριον της Αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης / by Χρύσανθος ο εκ Προύσης Publication: Εν Βιέννη της Αουστρίας: Παρά Ιοάννα Σχραιμβλ, 1807 . (12)+361 σ.: 33x20 εκ. Date:1807 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ιερουσαλήμ και τα ιερά προσκυνήματα. by Μεταξάς, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1953 . 80 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 29 Μαρτίου 1927 εν τω Φιλολογικώ Συλλόγω Παρνασσώ υπέρ του Παναγίου Τάφου. by Λεβίδης, Νικόλαος Δ. Publication: Αθήνα: Καρανάσος, Ιωάν., 1927 . 20 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Α. Θ. Μακαριότης ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Τιμόθεος ο Α΄. 9 Ιουλίου 1935.   Publication: Ιεροσόλυμα: Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, 1939 . 146 σ.: , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Quelques semaines en orient by Jourda, S. Publication: Paris: Imprimerie Parisienne, 1905 . 474 σ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Esquisses de voyages : Egypte, Turquie, Palestine, Grèce, Italie, Hollande / by Laubespin, Marquise de Publication: Paris: Libraire Τéqui, 1891 . 284 σ. ; 19x12 εκ. Date:1891 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Holy Land Polgimage in the later Roman Empire AD 312-460. by Hunt, Ε. D. Publication: Oxford: Clarendon Press, 1984 . x+269 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tent life in the Holy Land / by Prime, William C. Publication: New York: Harper & Brothers, 1863 . 498 σ. ; 21x14 εκ. Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρélerins et touristes: by Vachet, Ad. Publication: Lyon: Vitte & Perrussel, 1885 . 2 τ. , Οι 2 τόμοι ομού δεμένοι. Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha