Το ιερό της Μητέρας των Θεών και της Αφροδίτης στην Πέλλα / by Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο Θανάση Αλτιντζή, 2010 . xvi+431 σ.: , Στη σ. i υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέως. Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inscriptions du sanctuaire de la Μère des Dieux Autochtone de Leukopétra (Macédoine). by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, 2010 . 365 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ιερό της Μητέρας των θεών και της Αφροδίτης στην Πέλλα. by Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 14 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο", σσ. 691-704 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεργίνα : Ιερό Μητέρας των θεών-Κυβέλης / by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1993 . 16 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 4, 1990", σ.5-20 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεργίνα. Το ιερό της Μητέρας των Θεών, 1991 / by Δρούγου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1994 . 8 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 5, 1991", σ.1-8. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τελική κατάταξη των χρονολογημένων επιγραφών από το ιερό της Μητρός Θεών στη Λευκόπετρα. by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 11 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V". (1989) Τόμος 2, σ. 1261-1271 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη αναστήλωσης-ανάδειξης του ιερού της Μητέρας των Θεών Αυτόχθονος στη Λευκόπετρα Ημαθίας / by Καραδέδος, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2010 . 8 σ. , Τόμος: "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 21, 2007", σσ. 115-122 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λατρεία της Μητέρας των Θεών στη Λευκόπετρα Βερμίου / by Στεφανή, Ευαγγελία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2013 . 24 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 39 (2010-12) 99-123 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι χρονολογημένς επιγραφές από το ιερό της Μητρός Θεών αυτόχθονος στη Λευκόπετρα. by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, 1984 . 32 σ.: , Τόμος Πρακτικά του Η΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής-Λατινικής Επιγραφικής, σ.281-307 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha