Το χρονικό του Ξηροποτάμου: by Ξενιώτης, Κώστας Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδοτικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, 1990 . 55 σ.: , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παλαιόκαστρο Ιερισσού.Τοπογραφία / by Θεοδωρίδης, Πάνος Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1982 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Δεύτερο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων. Αθήνα 9,10 και 11 Απριλίου 1982" , σ.27-28 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μεσαιωνικόν νεκροταφείον της Ιερισσού. by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Χ.τ.: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1988 . 78-79 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για την εκπαίδευση στη Χαλκιδική επί τουρκοκρατίας: by Κύρου, Δημήτριος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 38 σ.: , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.446-484 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Σκλάβοι» στο νεκροταφείο της Ιερισσού : μία κοινωνική διάκριση   Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 15 σ.: , Τόμος "Α΄ Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", σ. 97-111 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On the slavic settlement of Hierissos in the tenth century / by Σούλης, Γεώργιος Χρ. Publication: Αθήνα: [Τυπ.] Σ. Αθανασόπουλος, Σ. Παπαδάμης, Χ. Ζαχαρόπουλος, 1980 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Γεώργιος Σούλης 1927-1966: ιστορικά μελετήματα, βυζαντινά, βαλκανικά, νεοελληνικά", σ.27-34. | Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Byzantion, ΧΧΙΙΙ (1953), p. 67-72. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικές έρευνες στη βορειοανατολική Χαλκιδική : Παλαιόκαστρο, Ιερισσός (Άκανθος), Στρατώνι (Στρατονίκι) / by Παπαστάθης, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2011 . 12 σ. , Άρθρο από το "Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 22, 2008", σ.399-410 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύτταρο Ιερισσού: Πολιτισμικό περιοδικό έντυπο   Publication: Ιερισσός: χ.ε., 2011 . τχ. 34x24 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ειδήσεις για τα ιβηρίτικα μετόχια της Ιερισσού / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1985 . 49 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Βυζαντινά", τ.13(1985) 1569-1618 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγικά επεισόδια των σεισμών της Χαλκιδικής / by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1934 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1934), σ.186-192 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "καγκελευτός" της Ιερισσού : οι ωραίοι εθνικοί χοροί / by Μεταλλινός, Στάθης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.269-272 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Σκλάβοι" στο νεκροταφείο της Ιερισσού: by Σαββοπούλου, Θώμη Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 16 σ.: , Τόμος "Α΄ πανελληνίου συμποσίου ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", σ. 97-111. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στα ίχνη της βυζαντινής Ιερισσού / by Τσανανά, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2017 . 11 σ. : , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 26, 2012", σ.501-511 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία από τη μεσαιωνική Ιερισσό. Η ανασκαφική έρευνα κατά το 2013 / by Τσανανά, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2018 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 27, 2013", σ. 371-380. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Carte de la Grèce pour la guerre de Xerxès contre les Grecs selon Hérodote =   Publication: Paris : χ.ε., 1707 . 1 χάρτ. ; , Σχόλια : Ο χάρτης καταγράφει την πορεία των χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων του Ξέρξη, κατά μήκος των θρακικών και μακεδονικών ακτών. Στην Αρχαία Άκανθο (Ιερισσό), οι ναυτικές δυνάμεις, προκειμένου ν’ αποφύγουν τα επικίνδυνα ρεύματα και να μην περιπλεύσουν την χερσόνησο του Άθωνα, προέβησαν στη διάνοιξη της διώρυγας, για να φτάσουν στην αρχαία Θέρμη (σημερινή Θεσσαλονίκη). Κλίμακα : φέρει συγκριτική κλίμακα σε στάδια 34x27 εκ. Date:1707 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι "Δαφνηφορίαι" της Ιερισσού : έθιμα που ενθυμίζουν την αρχαιότητα / by Αποστολίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.104-108 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρία τραγούδια της Ιερισσού / by Αποστολίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.108-111 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Παυλοκαταραμένοι" της Ιερισσού / by Αποστολίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.2 (1961), σ.232-240 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα τραγούδια της Ιερισσού / by Αποστολίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.3 (1962), σ.84-96 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άκανθος. Ερισσός-Ιερισσός (Μέρος Α΄) / by Αποστολίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1973 . 84 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.23-24 (1973), 3-87 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha