Κατάλογος εισαγόμενων βιβλίων εις την βιβλιοθήκην του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. by Βλαχοπούλου, Θεοδώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . 12 τχ. , Έτος 1967: Υπάρχει το τχ. 6. Έτος 1968: τχ. 1-6. Έτος 1969. Έτος 1970. Έτος 1971. Έτος 1972. Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών στο έτος 1973. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
LΊnstitue dΈtudes Balkaniques de Salonique et sa contribution dans le developpement des Etudes bulgares en Grece. by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1982 . 15 σ. , Τόμος Dokladi: Istorija i savremenno sastojanie na balgaristikata 1, σ.172-186 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπληρωματικά στοιχεία για το Συνόδη και την Αιμιλία Παπαδημητρίου / by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 6 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 295-300. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου in 1963:   Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1963 . 12 σ. , Τόμος 4 (1963) 401-412 | Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργον της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1962 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηώς: μηνιαία εικονογραφημένη επιθεώρησις", τχ. 63-65 (1962) 120-121 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βραβείον της Ακαδημίας Αθηνών εις το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.): Μια επάξια ηθική αμοιβή   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1968 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 20 (Ιαν.1968) 8-9 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι διαλέξεις του ΙΜΧΑ περί των Φαναριωτών /   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1969 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 35 (Απρ.1969) 22-23 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συλλογή πηγών για τη νεότερη Μακεδονία στο Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου : κατάλογος, παρουσίαση / by Στεφανίδης, Γιάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 36 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 5-6 (1993-94) 129-164 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) της Θεσσαλονίκης και η συμβολή του στην έρευνα της κυπριακής ιστορίας / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 2 (1983) 205-217 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Annals. Report on the Activities of the Institute in 2003 / by Μουρέλος, Ι. Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2003 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 44/2 (2003) 235-242 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Annals. Report on the Activities of the Institute in 2002 / by Μουρέλος, Ι. Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2002 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 43/2 (2002) 263-270. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Report on the activities of the Institute in 2001/ by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2001 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 42/2 (2001) 301-309 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Report on the activities of the Institute in 2000/ by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2001 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 41/2 (2000) 359-370. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.)   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 5 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Θεσσαλονίκη 1912-1962 [πενηντάχρονα]", σ.344-348 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλία και συγγραφείς: Νέαι εκδόσεις της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Εκδόσεις του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1970 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 53 (Οκτ. 1970) 36-37. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Report on the activities of the Institute in 1999/ by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 40/2 (1999) 407-418 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Report on the activities of the Institute in 1998 / by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 39/2 (1998) 339-349 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Report on the activities of the Institute in 1997 / by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 38/2 (1997) 375-390 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Report on the activities of the Institute in 1995 / by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 36/2 (1995) 363-378 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Report on the activities of the Institute in 1994 / by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 35/2 (1994) 379-400 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha