Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Θεσπρωτίας (ΙΕ' μέχρι Κ' αιώνα) by Κραψίτης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Τσιρώνης, Φώτης, 1986 . 236 σ.: Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου: by Μπόγκας, Ευάγγελος Α. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1964 . 2 τ. , Τόμος Α, 1964, σ. ιστ+461. Τόμος Β, 1966, σ. 268 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Αρχαιότητες της Θεσπρωτίας: by Μουσελίμης, Σπύρος Γ. Publication: Ιωάννινα: Δούβαλης-Αποστόλου-Πασχάλης, 1980 . 320 σ.: , Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων:   Publication: Αθήνα: Κενρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, 1961 . 49 τ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (49),

Actions: Add to cart
Τσάμηδες: by Ιωάννης, Αρχιμανδρίτης Publication: Χ.τ.: Γεωργιάδης, . 240 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσπρωτικά by Κραψίτης, Βασίλης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1972 . τ. , Τόμος Α' | Στη βιβλιοθήκη υπάρχει μόνο ο τόμος Α' Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσπρωτία by Δάκαρης, Σωτήριος Ι. Publication: Αθήνα: Αθηναϊκός Τεχνολογικός Όμιλος, 1971 . xxv+256+68χάρτ.+[12] σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι καλαντζήδες της Μουργκάνας by Κούνδουρος, Γιώργος Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1990 . xxii+334 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσπρωτική γη: by Κίτσος, Αθανάσιος. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1977 . 37 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικοί περίπατοι ανά την Θεσπρωτίαν / by Μουσελίμης, Σπύρος Γ. Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία, 1976 . 132 σ.: , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", τόμος ΚΔ' (1974) Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Νομός Θεσπρωτίας : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1972 . 1 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφαί Εφύρας και νεκυομαντείου Θεσπρωτίας / by Δάκαρης, Σωτήριος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1965 . 8 σ.: , Ανάτυπο από "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1965) 107-113 24x17 εκ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή εις το νεκυομαντείον του Αχέροντος και θολωτού τάφου πλησίον της Πάργας / by Δάκαρης, Σωτήριος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1965 . 14 σ.+7 πίν. : , Ανάτυπο από "Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας", (1965) 113-127 24x17 εκ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ρωμαϊκή αποικία της Φωτικής στη Θεσπρωτία της Ηπείρου : by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1994 . 172 σ. ; 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha