Η αρχαία Θέρμη και η ίδρυση της Θεσσαλονίκης (1000-315 π.Χ.). Μελέτη by Χριστιανόπουλος, Ντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι.Θ., 1991 . 79 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξαστισμός και ταυτότητα: by Τσουκαλά, Κυριακή Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009 . 149 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογικά τεκμήρια ενός νοσοκομείου στη Θέρμη/Σέδες by Αντωνάρας, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού=Museum of Byzantine Culture, 2012 . 142 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Therme and Thessaloniki / by Vickers, Michael Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 6 σ. , Τόμος "Ancient Macedonian. Studies in honor of Charles F. Edson", σ. 335-356. Δημοσιευμένο στο «Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη», σ. 232-238 Βλ. V-146-100 καθώς και στο "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985, σ. 232-238. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτα συμπεράσματα από την ανασκαφή του αρχαίου νεκροταφείου στη Θέρμη (Σέδες) / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Χ.τ.: Υπουργείο Πολιτισμού, 1997 . 14 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Α", σ.477-490 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας νέος κρατήρας του Λυδού από το νεκροταφείο στη Θέρμη (Σέδες) Θεσσαλονίκης. Το εμπόριο και η παραγωγή των αγγείων του Αττικού αγγειογράφου και του εργαστηρίου του στη Μακεδονία. by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1999 . 15 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VI: Έκτο διεθνές συμπόσιο. Τόμος 2ος", σσ. 1031-1045 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτική μελέτη περί της διαφοράς της Θεσσαλονίκης από της Θέρμης/ by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 61-72. | Φωτοτ. ανατ. άρθρου στο περιοδικό «Αθηναίον», Έτος Η΄, τόμ.8 (1879) 258-268. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θερμαΐς ήτοι περί Θεσσαλονίκης: Μέρος Α΄. Ιστορία και αρχαιολογία / by Ιιωάννου, Μιχαήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 73-79. | Φωτοτ. ανατ. αποσπάσματος του ομότιτλου βιβλίου (Εν Αθήναις, τυπ.του Μέλλοντος, 1879) Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θερμαίος / by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 9 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", σ.201-209. | Δημοσιευμένο και στην «Αρχαιολογική Εφημερίς» 1953-1954, σ. 221-229 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Therme-Thessaloniki / by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκη Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 210-215. | Δημοσιευμένο στην «Antike Kunst», Beiheft 1 (1963), σσ. 30-34. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωστικές ανασκαφές υδραγωγών στη Θέρμη και Τούμπα Θεσσαλονίκης / by Δουλγκέρη, Ευπραξία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 6 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 12, 1998", σ. 217-222 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θέρμη 1999 : η ανασκαφή στο νεκροταφείο και στοιχεία για την οργάνωση του χώρου του / by Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2001 . 28 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 13, 1999", σ.153-166 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή νεολιθικού οικισμού Θέρμης / by Παππά, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2002 . 8 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 14, 2000", σ.179-186 | Περιέχει περιλήψεις στα αγγλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεολιθικός οικισμός Θέρμης 2000-2001 / by Παππά, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2003 . 8 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15, 2001", σ. 271-278. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θέρμη-Σίνδος, ανασκαφικές παρατηρήσεις στα δύο νεκροταφεία της περιοχής Θεσσαλονίκης / by Μοσχονησιώτη, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1988 . 14 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 2, 1988", σ. 283-296. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά αρχαιολογικά : ανασκαφαί και έρευναι εν Μακεδονία κατά το έτος 1939 / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 33 σ.: , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 1 (1940) 463-496 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τάφοι στο αεροδρόμιο Σέδες. by Ιγνατιάδου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 6 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.139-142 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχαίο νεκροταφείο στη Θέρμη (πρώην Σέδες) Θεσσαλονίκης. by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 14 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.143-156 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανθαροειδείς κοτύλες και εξάλειπτρα από το αρχαίο νεκροταφείο Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης / by Τσούγγαρης, Χαράλαμπος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 38 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 35 (2005-06) 1-38 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχαϊκή χάλκινη υδρία από το νεκροταφείο της Θέρμης (Σέδες) Θεσσαλονίκης / by Σκαρλατίδου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 15 σ.: , Τόμος: "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 499-513. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha