Η Γραμματεία των Δημητρίων Α'. Διηγήσεις περί των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Αγιολογικών Μελετών Μονή Αγίας Θεοδώρας, 1993 . 501 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκόλπιον Περιλαμβάνον τα εν Θάσω θαύματα του αρχιστρατήγου Μιχαήλ και περί του Τιμίου ΄Ηλου:   Publication: Θεσσαλονίκη: Χριστομάνου-Μποσέζη-Αναγνώστου, 1923 . 80 σ. , Εκδίδεται εν μέρει ταις δαπάναις της Ι. Μονής του Φιλοθέου Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγίου Δημητρίου θαύματα: by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Αθήνα: Άγρα, 1997 . 551 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανωτέρα επισκίασις επί του Άθω : ήτοι διηγήσεις περί των Αγίων και Θαυματουργών και εν Άθω δοξασθεισών Εικόνων της Θεοτόκου και άλλων Αγίων /   Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ του Τυπογραφίου της Βουλγαρικής Εφημερίδος :"Τσαρεγράδσκη Βέστνηκ" και Συντρ., 1861 . η+119 σ.: 23x16 εκ. Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα θαύματα του Κυρίου και αι μετά την Ανάστασιν εμφανίσεις. by Πρωτοπαπαδάκη-Παπακωνσταντίνου, Ελένη Publication: Αθήνα: Μακρής, Ι., 1985 . 245 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα "θαύματα" του Αγίου Δημητρίου ως ιστορικές πηγές: by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: χ.ε., 2003 . 165 σ.; Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Wonders of antiquity by Cottrell, Leonard Publication: London: Pan Books LTD, 1959 . 169 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius: by Lemerle, Paul Publication: Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1979 . 2 τ. , Tom. Ι. Le texte. Tom. ΙΙ. Commentaire. Paris, 1981. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περιγραφή της κατά το σωτήριον έτος 1823 ευρέσεως της θαυματουργού εικόνος της Ευαγγελίστρια εν τη Τήνω.   Publication: Αθήνα: Ρακόπουλος, Α. Σ., 1958 . 48 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La place de Salonique dans la littérature hagiografique et les exégèses byzantines et bulgares=Η Θεσσαλονίκη στην αγιολογική λογοτεχνία και στα βυζαντινά και βουλγαρικά εξηγητικά κείμενα. by Tarkova-Zaimova, Vasilka Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 7 σ. , Τόμος "Ιστορική γεωγραφία. Δρόμοι και κόμβοι της Βαλκανικής...", σ. 107-113 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Civil religion and St. Demetrios in 7th Century Thessaloniki. by Skedros, Demetrios Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000 . 11 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο ορθοδόξου θεολογίας...: Πρακτικά", σ. 171-177 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The "Καθ' ημάς γλώσσα" in the Mauros and Kouber's episode (Miracula S. Demetrii 291) / by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 13 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.89-101. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μυροβλησία του Αγίου Δημητρίου / by Μπακιρτζής, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.523-529. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εικονογραφικός τύπος του Αγίου Δημητρίου στρατιωτικού και εφίππου και οι σχετικές παραδόσεις των θαυμάτων. by Θεοτοκά, Ναυσικά Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 12 σ.: , Τόμος "Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου". Τόμος Α΄, σ. 477-488 Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδασκαλία και θαύματα του αγίου Δημητρίου στη διακονία των χειμαζομένων Ελλήνων κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1993 . 12 σ. , Τόμος "Ε΄ συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»: Οθωμανική περίοδος", σ.55-66 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Σταυρακίου λόγος εις τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου / by Ιωακείμ, Ιβηρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 53 σ. , Τόμος 1 (1940) 324-376 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί διηγήσεις διάφοροι : Θαύμα εις τον ναόν της Ζωοδόχου Πηγής ή Παναγίας Λαγουδιανής. Αφηγήσεις διά την εν Χαλκιδική επανάστασιν του 1854 / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 536-541 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μεσαιωνική Θεσσαλονίκη και τα θαύματα των Αγίων της. Μικρές και μεγάλες διεκδικήσεις ενός αποκλειστικού προνομίου (9ος-12ος αι.) / by Ευθυμιάδης, Στέφανος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009 . 18 σ. , Τόμος: "Πρακτικά ΙΖ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, "Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης (Β΄)", σ. 249-266. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι θαυματουργές εικόνες της Μονής Ζωγράφου / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 21 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 35 (2005-06) 119-139 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θαυματουργικές εικόνες της Μονής Βατοπαιδίου και τα αντίγραφά τους / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 31 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 36 (2007) 1-31 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha