Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, "Τα γραμματικά" / by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 167 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Θεολόγοι της Θεσσαλονίκης by Ζήσης, Θεόδωρος Πρωτοπρεσβύτερος Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1989 . 201 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης (ΙΒ' εκατονταετ.) by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1958 . 66 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Normannen in Thessalonike: by Hunger, Herbert Publication: Graz: Styria, 1973 . 170 σ. , Τόμος Γ' Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα λαογραφικά by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1950 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes by Ευστάθιος, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Publication: Leiden: Brill, Ε. J., 1971 . 4 τ. , Τόμος 1-4 | Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η παρ΄ Ευσταθίω μνεία περί Μονής τινός της Αχειροποιήτου / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 4 σ. , Αρθρο από "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 199-202 | Ανάτυπο από "Επετηριδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.ΙΔ', 258-261 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eustathios and Thessalonica. by Magdalino, Paul Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1996 . 14 σ. , Τόμος Φιλέλλην: Studies in honour of Robert Browning, σσ.225-238 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις σε ένα χωρίο από την «Άλωση» του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 14 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.97-110 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μοναστική ζωή στο 12ο αιώνα μέσα από το έργο του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ευσταθίου. by Κονιδάρης, Ιωάννης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 8 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.133-141 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Eustazio di Tessalonica, la espugnazione di Tessalonica, testo critico, introduzione, annotazioni di Stilpon Kyriakidis, proemio di Bruno Lavagnini, versione italiana di Vincenzo Rotolo. Palermo 1961, 8o, σελ. LXIII+193 [Βιβλιοκρισία] / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963 . 16 σ. , "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 480-495 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοκανονικά Marginalia με αφορμή δύο αγίους της Θεσσαλονίκης: by Πιτσάκης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2009 . 24 σ. , Τόμος: "Πρακτικά ΙΖ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, "Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης (Β΄)", σ. 267-290. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεός γνώσεων και σοφίας. Θεός "σεμνών" και Θείων ονομάτων κατά τον Άγιο Ευστάθιο Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης by Παπαδόπουλος, Αντώνιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, 2011 . 33 σ. , Τόμος "Επιστημονική Επετηρίς : αφιέρωμα στο Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χριστόδουλο", σσ. 479-512 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώματα περί των ανεκδότων έργων του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης. by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1951 . 5 σ. , Τόμος ΚΒ (1951) 489-493 Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τω Θεσσαλονίκης Ευσταθίω / by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1924 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1924) 7-40 Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ανώνυμο εγκώμιο στον όσιο Φώτιο τον Θεσσαλό (BHG 1545) .'Ενα ακόμη έργο του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης / by Πασχαλίδης, Συμεών Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2008 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 28 (2008) 529-548. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γιατρός Αρχιγένης και η 57 επιστολή του Ευσταθίου / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1985 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 36 (1985) 278-285 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Ηρόδοτος στις Παρεκβολές του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, στον Διονύσιο τον Περιηγητή / by Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, Αλεξάνδρα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 43 (1993) 13-28 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur Frage nach dem Beginne des Episkopats des Eustathios von Thessalonike / by Wirth, Peter Publication: Graz : Hermann Bohlaus Nachf., 1967 . 4 σ. ; , Ανάτυπο από "Jahrbuch der Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft", τόμ. XVI (1967) 143-146 24x17 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zur biographie des Eustathios von Thessalonike / by Wirth, Peter Publication: Bruxelles : Byzantion, 1966 . 22 σ. ; , Ανάτυπο από "Byzantion", τόμ. XXXVI (1966) 260-282 24x17 εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha