Το περιοδικό «Ελληνισμός» (1898-1915, 1928-1932): by Γιαραλή, Δέσποινα Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1993 . 235 σ. , Υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάλεξις του προέδρου της Εταιρεία του Ελληνισμού κ... "Περί της εν τω εξωτερικώ δράσεως αυτού". by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907 . 21 σ. , Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 777-797 Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αποσπάσματα εκ της εκθέσεως της εξελεγκτικής επιτροπής της Εταιρείας του Ελληνισμού κατά το έτος 1904.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 6 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 69-71 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εταιρεία ο "Ελληνισμός" προς τα τμήματα και τους εταίρους αυτής [Εγκύκλιος επί των δηλώσεων του κ. Α. Ζαίμη].   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1906 . 18 σ. , Τόμος Έτος Θ΄ (1906) 801-818 Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επάνοδος του Προέδρου της Εταιρείας κ. Ν. Καζάζη εκ του ανά την Εσπερίαν ταξειδιού του.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 22 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 51-72 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εταιρεία του "Ελληνισμού" και οι στρατιωτικοί υποψήφιοι Βουλευτές.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 5 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 135-139 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος φιλέλλην Ρώσσος.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 2 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 309-311 | Πρόκειται για την εκλογή ως μέλους στην Εταιρεία Ελληνισμός του Ρώσου Ακαδημαϊκού Ιω. Σοκολώφ. Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κατά την περί των εθνικών ζητημάτων Συνδιάσκεψιν λόγος: by Μελισσουργός, Γ. Δ. Publication: Αθήνα: Νικολαίδης, Ιωάννης, 1906 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεύσις : Εξαμηνιαίο περιοδικό ιστορίας και φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας   Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 2001 . 1 τχ. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha