Υλικά διά την σύνταξιν ιστορικού λεξικού της κυπριακής διαλέκτου: by Κυπρή, Θεοφανώ Δ. Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 1983 . 3 τ. , Μέρος Α΄: Λευκωσία, 2002, σ. 4 χ.α.+vii+20+523. Μέρος Β΄: Λευκωσία, 1983, σ.xx+595. Μέρος Γ΄: Λευκωσία, 1989, σ.8 χ.α.+529 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κρητικά μελετήματα : Α' Δύο έργα κρητικής ζωγραφικής εις την Walters Art Gallery της Βαλτιμόρητς. Β' Αι μικρογραφίαι του Ερωτόκριτου εις τον κώδικα του Λονδίνου / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Ηράκλειο : Α.Γ. Καλοκαιρινός, 1955 . 17 σ.: , Ανάτυπο από τα "Κρητικά Χρονικά", τ.10(1955) 323-340 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Ερωτόκριτου και του ποιητού αυτού: by Γιάνναρης, Α. Ν. Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1889 . 135 σ.: 24x17 εκ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La belle bergère: by Δρυμητινός, Νικόλας Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1889 . 43 σ.: , Περιέχει σε φωτοτυπική ανατύπωση το βιβλίο: Μάρκος Δεφαράνας, Η Βοσκοπούλα η εύμορφη ούτως ονομασμένη εις τύπον κ' εις φανθώσιν [?] τώρα νεωστί βαλμένη, Ενετίησιν : [χ.ε.], 1627. 24x17 εκ. Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου : ερευνητικές προτάσεις και προοπτικές :   Publication: Θεσσαλονίκη: Γράφημα, 2017 . 255 σ. : 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha