Η κοινωνική και οικονομική ζωή της Εράτυρας (Σέλιτσα) το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1995 . 107 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων ελληνικών συλλογών by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικά, 1976 . 106 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα επώνυμα και τα βαπτιστικά ονόματα της Σέλιτσας (Εράτυρας) 1650-1940. by Βέλκος, Γρηγόριος Π. Publication: Ελασσόνα: Δούβαλης-Αποστόλου-Πασχάλης, 1998 . 230 σ.: , ΑΠΩΛΕΣΘΗ από τις 9/3/06 Date:1998 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: by Λάββας, Γιώργος Publication: Αθήνα: Μέλισσα, 1990 . 316 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εράτυρα. by Γιομπλάκης, Αθανάσιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιαχούδη-Γιαπούλη, Αφοί, 1985 . xv+373 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σέλιτσα και η περιοχή της στο μακεδονικό αγώνα. by Βέλκος, Γρηγόριος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιαχούδη, 2005 . 511 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Εράτυρας: by Νασιόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης «Η Αλληλοβοήθεια», 1993 . xvi+191 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική των σπιτιών της Εράτυρας: by Αϊβαζογλου-Δοβά, Δέσποινα Publication: Χ.τ.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990 . 32 σ.: , Τόμος "Αρμός: τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν. Κ. Μουτσόπουλο", τόμ.Ι, σ. 113-145 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το καθολικό της Μονής του Αγίου Αθανασίου στην Εράτυρα (Σέλιτσα). by Στεφανίδου, Αιμιλία Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979 . 14 σ.: , Τόμος "Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση": Τόμος Β', σ. 21-34 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πότε κατοικήθηκε η σημερινή Εράτυρα / by Νασιόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1976 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Α΄ Συμπόσιο ιστορίας-Λαογραφίας-Γλωσσολογίας δυτικομακεδονικού χώρου", σ.50-55. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομική ακμή της Εράτυρας στα χρόνια της τουρκοκρατίας / by Νασιόπουλος, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1979 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο ιστορίας, λαογραφίας, γλωσσολογίας, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής", σ. 97-106. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μεταβυζαντινά ξυλόγλυπτα τέμπλα της Εράτυρας / by Αϊβαζογλου-Δοβά, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1982 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Γ΄ Συνέδριο Ιστορίας, Λαογραφίας - Γλωσσολογίας, Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Δυτικομακεδονικού χώρου", σ. 229-238. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγιογραφία της Εράτυρας (Σέλιτσας) τέλος 18ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου / by Βαρσαμίδης, Θανάσης Ζ. Publication: Σιάτιστα: Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιατίστης, 2003 . 23 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Διεθνές συνέδριο. Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αιώνας έως το 1912): 30-31 Μαρτίου-1 Απριλίου 2001", σ.143-165. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη συντήρησης τοιχογραφικού διακόσμου των εσωτερικών χώρων του διατηρητέου κτιρίου "Μπαρτζώκα-Παπαθεοδώρου", ιδιοκτησίας Δήμου Ασκίου, στο Δ.Δ. Εράτυρας Ν. Κοζάνης / by Παπανικολάου, Σοφία Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 149-154. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "χαλασμοί" της Σελίτσης (Ερατύρας) / by Γιομπλάκης, Αθανάσιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968 . 18 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 8 (1968) 75-92 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Εράτυρας (Σελίτσης). by Γιομπλάκης, Αθανάσιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1962 . 32 σ.: Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το ξερρίζωμα του πολιτισμού ή το στυγερόν έγκλημα όπου το κράτος συνεργεί. by Ηλιάκης, Ι. Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1927 . 22 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο εκκλησίες στην Εράτυρα : ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο Άγιος Νικόλαος / by Αϊβαζογλου-Δοβά, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1982 . 92 σ.+xxxv πίν.: , Ανάτυπο από "Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής. Τμήμα Αρχιτεκτόνων", τόμ.Θ' (1982) 349-436 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγός της Ελλάδος, απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας μετά των νήσων του αρχιπελάγους και των νήσων Κρήτης, Κύπρου, Σάμου. στο Γ΄ Τόμο Α (1910-1911), Τμήμα 2ον : Γεωργίου Χατζηκυριακού, Μακεδονία μετά του παρακειμένου τμήματος της Θράκης. by Ιγγλέσης, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Αποστολόπουλος, Θεόδ., 1911 . 153 σ. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθανάσιος Γιομπλάκης 1920-1989 / by Μπεκιάρης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ένωση Ερατυραίων Θεσσαλονίκης, 1992 . 45 σ. : 24x17 εκ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha