«Ο Διγενής Ακρίτης» του Eskorial και το ηρωϊκό τραγούδι «Του υιού του Ανδρονίκου»: by Θανόπουλος, Γεώργιος Ι. Publication: Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική, 1993 . 171 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομήρου Ιλιάς μετά παλαιάς παραφράσεως εξ ιδιοχείρου του Θεοδώρου Γαζή νυν πρώτον τύποις εκδοθείσης. Ή προστίθεται και Βατραχομυομαχία συν τη ιδία παραφράσει εκδιδομένη το δεύτερον. Παρά Νικολάου Θησέως του εκ Κύπρου. Τόμ.: by Όμηρος Publication: Firenze: Κάρλης, Νικόλαος, 1817 . 4 τ. , Ο τομ.Β΄ διπλός. Οι τόμ.Β, Γ, Δ προέρχονται από ΒΕΓΘ. Ετικέτα ΒΕΓΘ; αρ.6/2, 4. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1817 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Ομήρου έπη. Ιλιάς Οδύσσεια. by Όμηρος Publication: Leipzig: Im Insel, . 1002 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιτιχασασαμουτσαΐα, τουτέστιν αρχαιολογίας συλλογή, ή Περί διαλόγων τε και μύθων φιλοσοφικών, νομίμων τε και εθίμων ινδικών, συλλεχθέντων κατ' εκλογήν εκ της Μαχαβαράτας, συγγραφείσης υπό του φιλοσόφου Βεάσα. Μεταφρασθείσα εκ του βραχμανικού παρά...., Νυν δε πρώτον εκδοθείσα, Και μετά προλεγομένων και παρατηρήσεων αξηθείσα, Δαπάνη μεν και μελέτη Γεωργίου Κ. Τυπάλδου, Εφόρου της Δημοσίου και Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, Επιστασία δε Γ. Αποστολίδου Κοσμητού, Βιβλιοφύλακος. by Veassa Publication: Αθήνα: Χαρτοφύλαξ, Γ., 1851 . ρλς'+288 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βαλαβαράτα, ή σύντομη της Μαχαβαράτας, ποιηθείσα υπό του Αμάρα ή Αμαρασάνδρα μαθητού του σοφού Ζηναδάτα και μεταγλωττισθείσα από του Βραχμανικού παρά Δημητρίου Γαλανού, Αθηναίου. Νυν δε το πρώτον εκδοθείσα φιλομούσω δαπάνη Ιωάννου Δούμα, σπουδή δε και επιμελεία Γ. Κ. Τυπάλδου ... και Γ. Αποστολίδου Κοσμητού... by Amara Publication: Αθήνα: Αγγελίδης, Νικόλαος, 1847 . ξθ΄+867 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1847 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομήρου Ιλιάς...παραφρασθείσα και ομοικαταλήκτως στιχουργθείσα...καί νυν πρώτον τύποις εκδοθείσα...εις δέκα τρία τμήματα...Τόμοι: by Όμηρος Publication: Wien: Hirschfeld, 1817 . Τόμ.6 σ.: , Τόμ. Α΄: Βιέννη, 1817. Ακέφαλο και κολοβό, σ. 7-14+χ.α.+οη΄+305+1 λ.+2 χ.α. Προέρχεται από τη δωρεά Γ. Παπαηλιάκη. Τόμ. Ζ΄: Βιέννη, 1818. σ. 217+3 χ.α. Προέρχεται από τη δωρεά Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ. Τόμ. Ι΄: Βιέννη, 1819. σ. 215+1 χ.α. Προέρχεται από τη δωρεά Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ. Τόμ. ΙΑ΄: Βιέννη, 1819. σ. 148+1 χ.α.+3 λ. Διπλό. Προέρχονται από τις δωρεές: Χ. Νάλτσα-ΒΕΓΘ, Γ.Παπαηλιάκη. Τόμ. ΙΒ΄: Βιέννη, 1819. σ. 151+1 λ.+1 χ.α.+1 λ.+2 χ.α. Διπλό. Προέρχονται από τις δωρεές: Χ. Νάλτσα-ΒΕΓΘ, Γ.Παπαηλιάκη. Τόμ. ΙΓ΄: Βιέννη, Ι. Σνείρερ, 1819. σ. 4 χ.α.+229+1 λ.+12 χ.α.+2 λ. Προέρχεται από τη δωρεά: Χ. Νάλτσα-ΒΕΓΘ. Βιβλιογραφία: ΦΗΛ 1817.78/ 1818.70 Γκίνης-Μέξας Α 1176 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1817 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Όμηρος. Παραφρασθείς, σχολιασθείς τε, και εκδοθείς υπό Νεοφύτου Δούκα. Εις τόμους έξ.: by Όμηρος Publication: Αίγινα: Κορομηλάς, Ανδρέας, 1835 . 6 τ. , Τόμ. 1, σ. 6 χ.α.+ι΄+354. Τετραπλό. Προερχόμενα αποτις δωρεές Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ-Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 2, σ. 440. Τετραπλό. Προερχόμενα από τις δωρεές Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ, Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 3, σ. 372. Διπλός προερχόμενος από τη δωρεά Χ.Νάλτσα-ΒΕΓΘ. Τόμ. 4, σ. 358. Τόμ. 5, σ. 352. Τριπλός. Προερχόμενος από τις δωρεές Χ. Νάλτσα-ΒΕΓΘ, Ρωσιάδου Αποστολίδου. Τόμ. 6, σ. 332. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Α 2538. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Χριστοφόρου Νάλτσα/ Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Κοινά γλωσσικά στοιχεία στα Ομηρικά έπη και στη νέα ελληνική. by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2013 . 143 σ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έπος του '40-απ' ό,τι απόμεινε στη μνήμη μας: by Χανδόλιας, Γιώργος Μ. Publication: Κατερίνη: Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κ. Μηλιάς Πιερίας, 2008 . 93 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έπος του Διγενή και το τουρκικόν λαικόν μυθιστόρημα του Κιόρογλου / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 252-261 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνευτικά και διορθωτικά στο κείμενο του Διγενή Ακρίτα (χειρόγραφο Grottaferrata) / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 17 (1962) 75-94 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Forschungsbericht zum Akritas-Epos / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Munchen : χ.ε., 1958 . 32 σ. ; , Ανάτυπο από το "Berichte zum XI Internationalen Byzantinisten-Kongres" (1958) 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία μυθολογία και ιστορία στο έπος του Διγενή Ακρίτα / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Π. Πουρνάρας, 2003 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Μελετήματα Χριστιανικής αρχαιολογίας", σ.739-748. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο: "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ", ΙΒ΄ (1973) 417-424. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρητηΐς, ήτοι, Ο Λακκιώτης Δράκος και της Κρήτης οι ορεινοί : έπος / by Αντωνιάδης, Αντώνιος Ιω. Publication: Αθήνα : Τυπ. "Κ. Αντωνιάδου", 1868 . 371 σ.: 21x14 εκ. Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha