Γραπταί στήλαι Δημητριάδος-Παγασών. by Αρβανιτόπουλος, Απ.Σ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1928 . 179+η' σ.+x πίν.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλικά μνημεία: by Αρβανιτόπουλος, Απ.Σ. Publication: Αθήνα: Εστία, 1909 . 464 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτες επιγραφές της Κω: by Μποσνάκης, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Aρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών, 2008 . 232 σ.+34 πίν.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονομαχικά μνημεία στο Μουσείο της Βέροιας / by Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία Publication: Θεσσαλονίκη.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1987 . 22 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αμητός: τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο", σ. 33-51+(3) πίν. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αδέα Κασσάνδρου.Μια εναλλακτική πρόταση. by Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 5 σ.: , Τόμος "Μύρτος: Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου", σ. 489-493 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτύμβιοι επιγραφαί εκ Θεσσαλονίκης / by Καλλιπολίτης, Βασίλειος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 940-946. | Φωτοτ. ανατ. από την «Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ», 6 (1950) 312-317. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτάφιες στήλες από τη Θεσσαλονίκη. by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2000 . 22 σ.: , Τόμος "Α' Πανελλήνιο συνέδριο Επιγραφικής", σ.13-34 | Περίληψη στα γερμανικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ερμαϊκή στήλη από τη Θάσο / by Οτατζής, Μόσχος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 6 σ.: , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ. 383-388. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτύμβιες στήλες της Αιανής Κοζάνης / by Χονδρογιάννη-Μετόκη, Αρετή Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1987 . 14 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1, 1987", σσ.37-50. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Άνθη πελεκητά» by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1990 . 10 σ.: , Τόμος "Μνήμη Δ. Λαζαρίδη. Απόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη", σ.33-42 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμαϊκή μαρμάρινη ενεπίγραφη λατινική στήλη. by Πουλιούλη, Βασιλική Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2002 . 5 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της: Δ΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 111-115 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο ανάγλυφες στήλες από το νομό Κοζάνης / by Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 12 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 24 (1984) 99-111 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Επιτάφια στήλη από τον Κολινδρό Πιερίας / by Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 14 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 24 (1984) 154-167 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική ταφική στήλη / by Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 6 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 25 (1985-86) 111-116 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μια ενεπίγραφη στήλη με αέτωμα από την Αλιστράτη Σερρών by Γεωργιάδου, Στέλλα Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2011 . 20 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Horror vacui ή ο καλλιτεχνικός λόγος. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1962 . 14+(6) σ.: , Τόμος 16 (1960) 46-59 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημασία των γραπτών στηλών Παγασών: by Αρβανιτόπουλος, Απ.Σ. Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλαρίου, 1908 . (58) σ.+4 πίν.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αρχαιολογική Εφημερίς", 1 (1908) 2-59. | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτύμβια στήλη εκ Θράκης. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1958 . 17 σ.: , Τόμος (1955) 199-215 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Μädchen aus Dyrrhachion. by Ρακατσάνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1995 . 9 σ.: , Τόμος ΚΒ (1993) 103-110 | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτύμβια στήλη τίτθης στο Εθνικό Μουσείο / by Καρούζου, Σέμνη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 311-323 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha