Κατάλογος των εν Ελλάδι Βιβλιοθηκών και Πνευματικών Οργανώσεων   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1963 . 75 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κέντρα επιστημονικών πληροφοριών και τεκμηριώσεως. Οργανισμοί ερευνών και οικονομικής αναπτύξεως: by Τσούνης, Τηλέμαχος Publication: Αθήνα: ΕΛΚΕΠΑ, 1966 . 491 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
World guide to scientific associations and learned societies=Internationales Verzeichnis wissenschaftlicher Verbände und Gesellschaften.   Publication: Munchen: Saur, Μ. G., 1984 . xx+947 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Repertoire Mediterraneen:   Publication: Paris: fondation René Seydoux, 1989 . (8)+xxv+178 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache: by Weigand, Gustav Publication: Leipzig: Barth, Jahann Ambrosius, 1894 . 3 τ. , Erster (1894), σ. 155. Zweiter (1895), σ. 224. Οι τόμοι 1-2 μαζί δεμένοι. Ο τρίτος (1896), σ. xvi+332. Sechster (1899), σ.398 | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Reference book.   Publication: Sofija: Bulgarian Academy of Sciences, 1984 . 88 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite 1967-2007   Publication: Skopje: Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 2009 . 107 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Südost-Institut Μünchen 1930-1990 by Bernath, Mathias Publication: Munchen: Oldenbourg, R., 1990 . 307 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς»: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 8 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.59-66 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Meeting of the Directors of the Balkan Institutes and specialists in the history and culture of the Balkan peoples: by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 4 σ. , Τόμος 37/2 (1996) 363-366 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Otkrivanjeto i proucuvanjeto na Makedonija vo Evropskata nauka do formiranjeto na makedonskite drzavni Institucii:   Publication: Skopje: Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 2009 . 363 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη κέντρο επιστημονικών ερευνών. Κέντρα - Ινστιτούτα - Ιδρύματα / by Βαλέτας, Γιώργος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1985 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αιολικά Γράμματα", 87-90 (1985) 279-281. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha