Η επισκοπική Σύνοδος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (19ος-20ος αιώνας) . by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 140 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Δημοσιεύτηκε και στο «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά μελετήματα». Τόμος Α΄, σ. 151-166. Βλ. Ι-14-250 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Répertoire des Statuts synodaux des Diocéses de l' ancienne France: by Artonne, André Publication: Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1963 . 516 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Βρετός, Ι. Α., 1872 . 104 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1872 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ανέκδοτος κώδικας 161 της Χίου για τη σύνοδο της Φλωρεντίας, την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1430 και τη μάχη της Βάρνας: by Κοσμάς, Νίκος Β. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Κοντού Σ.-Δ. Φυλακτού, 1975 . 62 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βησσαρίων ο Έλλην by Κύρου, Αχιλλεύς Publication: Αθήνα: Αετός Α. Ε., 1947 . 2 τ.: , Δωρεά Ηρακλή Καλαϊτζή Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Έγγραφα αφορώντα εις την εν Παρισίοις συγκροτηθείσαν σύνοδον περί της Ελληνοτουρκικής διαφοράς:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1869 . 60 σ. ; 27x20 εκ. Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La question de Mossoul a la 35me session du conseil de la Société des Nations (Geneve)   Publication: ΛΩΖΑΝΗ: Société Suisse de Publicité, 1925 . 124 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί των Οικουμενικών Συνόδων και των επί της εποχής των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. by Παναγόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Στεφανόπουλος, Ν., 1939 . 115 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά των Αγίων Κ΄ Οικουμενικών Συνόδων. Τόμος Α΄. by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Αθήνα: Ιερά Σκήτη Αγίας Άννης, 1981 . 13 σ.: , Φωτοτυπική ανατύπωση του " Των Αγίων Συνόδων της Καθολικής Εκκλησίας των αναπάσαν την Οικουμένην....Venezia, Αντώνιος Τζάττας, 1761. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Bischofslisten des. V. Öcumenischen Konzils (553). by Χρυσός, Ευάγγελος Publication: Bonn: Habelt, Rudolf, 1966 . 220 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Επισκοπική Σύνοδος Θεσσαλονίκης επί Ιωακείμ του έπειτα Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ του Μεγαλοπρεπούς. Η δυσχερής διετία / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 14 σ. , Τόμος "Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος", σ.73-86 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο συνοδικός θεσμός εις την Εκκλησίαν Θεσσαλονίκης (ΙΑ΄-ΙΕ΄ αιώνες) by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 27 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.43-70 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί την επαρχιακήν σύνοδον της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978 . 3 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 307-309 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επαρχιακή μητροπολιτική σύνοδος Θεσσαλονίκης-Το ισχύον σήμερον νομοκανονικόν καθεστώς των μητροπόλεων των «Νέων Χωρών by Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2003 . 12 σ.: , Τόμος Β΄ Διεθνές συμπόσιο "Βυζαντινή Μακεδονία", σ.179-190 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συνοδική απόφαση για την οριστική "αποκατάσταση" του Μεθοδίου Ανθρακίτη / by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 17 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος 23 (1983) 134-147 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ολίγα τινά περί Συνόδων και δη των Οικουμενικών. by Βαφείδης, Φιλάρετος Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1926 . 31 σ. Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La place de lΈmpereur à Byzance pendant les conciles oecuméniques by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1970 . 15 σ. , Τόμος 3 (1971) 125-133 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θέσις του Βυζαντινού Αυτοκράτορος κατά την διάρκειαν των Οικουμενικών Συνόδων. by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Αθήνα: Νέα Σιών, 1970 . 13 σ. , Τόμος (1969) Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΙΓ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη :   Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2000 . 223 σ.: Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επισκοπική σύνοδος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και η σημασία αυτής σήμερον / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1977 . 34 σ. ; , Ανάτυπο από "Θεολογία", (1977) 241x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha