Οι αιχμάλωτοι ως παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης (4ος-10ος αι.) by Πατούρα, Σοφία Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1994 . 174 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Political communication in Greece 1965-1967: by Καρμοκόλιας, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1974 . 167 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Narrative rhetorical devices of persuasion: by Γκιζέλης, Γρηγόριος Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1975 . 155 σ. , Τόμος 2ος Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στατιστικαί πληροφορίαι περί της εν Ελλάδι τηλεγραφικής υπηρεσίας 1879-1882   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Εσωτερικών, 1883 . 64 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συμποσίου: Η επικοινωνία στο Βυζάντιο: by Μοσχονάς, Ν. Γ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών, 1993 . 759 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέσα και τρόποι μεταδοσης πληροφοριών στο Βυζάντιο. by Μπαζαίου - Barabas, Θεώνη Publication: Αθήνα : Ίδρυμα Γουλανδρή Χορν, 1994 . 51 σ.+ 8 πίν.: , Διάλεξη που δόθηκε στις (11 Μαΐου 1993) 22x14 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι δίοδοι της Πίνδου : χωρογραφική μελέτη / by Κοσμάς, Νίκος Β. Publication: Ιωάννινα : χ.ε., 1955 . 9 σ.; , Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία", τ. Δ'(1955) 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χερσαίες επικοινωνίες στη Βορειοδυτική Ελλάδα κατά την ύστερη εποχή του χαλκού και την πρώιμη εποχή του σιδήρου (1550-900 π.Χ.) / by Σουέρεφ, Κώστας Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2005 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηπειρωτικά Γράμματα", 7 (2005) 157-174. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο "αργαλειός" στην Κοζάνη της κατοχής / by Καραβάς, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1999 . 9 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", τχ.43(1999) σ.111-119 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha