Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις ήτοι πνευματική και αρχαιολογική παράστασις της Μακεδονίας εν συλλογή 1409 ελληνικών και 189 λατινικών επιγραφών και εν απεικονίσει των σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικών μνημείων / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1896 . 2 τ. : , Τόμ.Α΄: σ. μ΄+576. Τόμ.Β΄: σ. 577-1046. ΑΝΤΙΤΥΠΑ: Το Α.671 προέρχεται από άγνωστη δωρεά το 1950. Το ΒΠ.Α.2688 προέρχεται από τη δωρεά Γ.Παπαηλιάκη. Το ΒΔ.Α.8548 προέρχεται από τη δωρεά Φ.Δραγούμη και Στη σελίδα τίτλου φέρει χφ. αφιέρωση του συγγραφέα. Το Α.24102 από άγνωστη δωρεά του 1985, δεμένα μαζί σε ένα τόμο. Σύνολο: Σώματα 7. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις ήτοι πνευματική και αρχαιολογική παράστασις της Μακεδονίας εν συλλογή 1409 ελληνικών και 189 λατινικών επιγραφών και εν απεικονίσει των σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικών μνημείων. Τόμ.Α-Β / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄: σ.8 χ.α.+μ΄+576+2 χ.α. Τόμ.Β΄: σ. 6 χ.α.+577-1046. ωτοτυπική Ανατύπωση της 1ης εκδόσεως: Εν Αθήναις, Τυπογρ. Αδελφών Περρή, 1896. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Inscriptiile din Scythia Minor grecesti si latine. by Pippidi, Dionisie Μ. Publication: Bucuresti: Academiei Republicii Socialiste Românâ, 1983 . 2 τ.: , Vol.Ι: «Histria si Imprejurimile», σ. 544+(95)Vol.ΙΙ: «Tomis si teritoriul Sau». 1987, σ.436+(96). Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Inscriptille grecesti si latine din secolele IV-ΧΙΙΙ descoperite in Romania. by Popescu, Emilian Publication: Bucuresti: Academiei Republicii Socialiste Românâ, 1976 . 439+(82) σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien. by Besevliev, Veselin Publication: Berlin: Akademie Verlag, 1964 . xv+221+114 πίν.+1χάρ σ.: Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cours d'épigraphie latine. by Cagnat, René Publication: Rome: L’Erma di Bretschneider, 1976 . 504+xxviii σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Roman Peloponnese Ι: by Ριζάκης, Α. Δ. Publication: Αθήνα: Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, 2011 . 2 τ.: , Τόμος Ι: (Achaia, Arcadia, Argolis, Corinthia andEleia) 2001, σ. 643. Τόμος ΙΙ: (Laconia and Messenia) 2004, σ. 685 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The phraseology of latin building inscriptions in Roman north Africa by Saastamoinen, Ari Publication: Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, 2010 . 648 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sylloge inscriptionum Graecarum et Latinarum Macedoniae=Συλλογή 1409 ελληνικών και 189 λατινικών επιγραφών της Μακεδονίας by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Chicago: Ares Publishers, 1980 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Il cursus honorum senatorio da Augusto a Traiano: by Maurizi, Luca Publication: Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, 2013 . 324 σ.: Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λατινική επιγραφή της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους στο κάστρο της Κορώνης. by Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 2004 . 9 σ.: , Τόμος "Πονήματα παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης", σ. 103-111 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ιερό των αιγυπτίων θεών και η λατρεία τους στους Φιλίππους μέσα από το επιγραφικό υλικό: by Τσώχος, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2004 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 16, 2002", σ.85-94. | Περιέχει περιλήψη στα αγγλικά. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμαϊκή μαρμάρινη ενεπίγραφη λατινική στήλη, από το μουσείο των Φιλίππων. by Πουλιούλη, Βασιλική Publication: Καβάλα: Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2004 . 5 σ. , Τόμος Α΄. "Η Καβάλα και τα Βαλκάνια", σ. 1093-113 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ex imperio Apolinis: Ένα collegium cultorum από τη Δράμα / by Φαράκλας, Χρίστος Π. Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2006 . 28 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο συνέδριο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης. Δράμα 16-19 Μαΐου 2002", σ. 75-102 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμαϊκή μαρμάρινη ενεπίγραφη λατινική στήλη / by Πουλιούλη, Βασιλική Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2006 . 5 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο συνέδριο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης. Δράμα 16-19 Μαΐου 2002", σ. 111-115. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λατινικές επιγραφές από το Δοξάτο Δράμας / by Παπανικολάου, Αικατερίνη Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης, Δράμα 18-22 Μαΐου 1994", σ. 199-212. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία λατινική επιτύμβιος επιγραφή εκ Θεσσαλονίκης / by Βάσης, Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αθηνά, 1906 . 17 σ.: , Ανάτυπο από το περιοδικό "Αθηνά", ΙΗ (1906) 21-37 | Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση. Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Acta colloquii epigraphici Latini: by Solin, Heikki Publication: Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, 1995 . 425 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λατινική επιγραφή του Αγίου Λαυρεντίου / by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1935 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 9/1 (1936) 29-31 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφή Λουλέ Βουργάζ   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 16 (1941) 412. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha