Έκθεσις επί της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι υπό του εμπειρογνώμονος του ΕΟΠ.... Μετά εισηγήσεων, προτάσεων και σημειώσεων.... by Senes, James S. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1958 . φ. (2)+113 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επαγγελματική εκπαίδευσις των κωφαλάλων. by Λαζανάς, Βασίλης Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1964 . 53 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κέντρα μαθητείας του ΟΑΕΔ: by Κασιμάτη, Κούλα Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1984 . 177 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επαγγελματική εκπαίδευση στην περίοδο 1828-1832. by Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, 1984 . 55 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η επαγγελματική κατεύθυνσις εν θεωρία και πράξει. by Παρασκευά, Σοφία Μ. Publication: Αθήνα: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθηνών, 1954 . 82 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Begriff der Arbeitsschule by Kerschensteiner, Georg Publication: Leipzig: Teubneri, Β.G., 1925 . viii+252 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μαθητεία στα επαγγέλματα (16ος-20ος αι.) by Παπαγεωργίου, Γ. Publication: Αθήνα: Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1986 . 192 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σχολή τεχνών και επαγγελμάτων στη Θεσσαλονίκη : η ανακάλυψη της ταυτότητας ενός νεοτέρου μνημείου / by Δεληγιάννη, Όλγα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2006 . 12 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 18, 2004", σ.303-314 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονική έρευνα, ανασυγκρότησις της χώρας και επαγγελματική εκπαίδευσις των στελεχών. by Αγγελόπουλος, Δημήτριος Νικ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . 40 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι νέοι μπροστά στο πρόβλημα της επαγγελματικής των ζωής. by Παπαναστασίου, Λουκάς Publication: Θεσσαλονίκη: Αγωγή. Διμηνιαίο Παιδαγωγικό περιοδικό, 1947 . 44 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επαγγελματική εκπαίδευσις: by Σταματελάτου, Άννα Publication: Αθήνα: χ.ε., 1945 . 8 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της εκπαιδεύσεως και ιδία της τεχνικής εξαταζόμενον από οικονομικής απόψεως by Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1968 . 76 σ. , Τόμος ΙΒ' (1968) 563-632 | Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"... προς τελειοποίησιν των εν τοις γυμνασίοις και τοις Ελληνικοίς σχολείοις διδασκόντων...". Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μεσης Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων / by Φούκας, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2011 . 22 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο "ΛΑ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο", σ. 231-252. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha