Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό -Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1994 . 183 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Εμποροι στον Θερμαϊκό by Βουργουτζής, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2013 . 379 σ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοιτάζοντας μαζί το μέλλον / by Ευρυγένης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 1981 . 12 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Δελτίο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης", τχ.8 (1981) Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης κατά τα χρόνια του μεσοπολέμου / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Θεσσαλονίκη", 4 (1994) 251-296 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ισραηλιτική παρουσία στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήτιο Θεσσαλονίκης / by Βαρέλλα, Ευαγγελία Α. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1995 . 5 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό 'Χρονικά : Όργανο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.) / ", τχ.135(1995), σ.7-11 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha