Λεξικόν των ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων: by Τσιβανόπουλος, Σωκρ. Publication: Αθήνα: Παλαμήδης, ο, 1890 . ιστ+1072 σ.: , Πρώτη έκδοση, Λονδίνο 1848 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη | Τίτλος Πρωτοτύπου: Α Dictionary of Greek and Roman antiquities Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Stobi: by Anderson-Stojanovic, Virginia R. Publication: Princeton: Princeton University Press, 1992 . xxxv+218 σ.+191 πιν.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή ρωμαϊκών γλυπτών by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1996 . 83 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνορωμαϊκά γλυπτά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 139 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Herculanum et Pompéi: by Roux, Ainé Η. Publication: Paris: Firmin-Didot et Cie, 1875 . 4 τ.: , Τόμος Ι:1875, σ. xxiii+139+(108) φ.. Τόμος ΙΙ: 1875, σ. (4)+266+(87) φ.. Τόμος ΙΙΙ: σ. (4)+104+52+(149) φ.+(30) φ.. Τόμος IV: 1870, σ. (4)+234+(123) φ.. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Διάτρητα: by Γερουλάνου, Αιμιλία Publication: Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 1999 . 320 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονολογική κατάταξις των μεταμυθολογικών παραστάσεων Αττικών σαρκοφάγων της Ρωμαϊκής εποχής. by Καλλιπολίτης, Βασίλειος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1958 . 79 σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Singidunum 2 by Popovic, Marko Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 2010 . 264 σ.: , Περιλήψεις των άρθρων στα αγγλικά και σερβικά. Τόμος 2, σ. 264 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τεχνική Opus Sectile στην εντοίχια διακόσμηση: by Ασημακοπούλου-Ατζάκα, Παναγιώτα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1980 . xxviii+209+82+xvi σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Apulum -porta principalis dextra-a castrului Legiunii ΧΙΙΙ Gemina. by Moga, Vasile Publication: Alba Iulia: Muzeul National al Unirii Alba Iulia, 1999 . 68 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Singidunum 3. by Popovic, Marko Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 2012 . 237 σ.: , Περιλήψεις των άρθρων στα αγγλικά και σερβικά Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une nécropole royal a Sidon. Fouilles de Hamdy Bey. Texte. by Bey, Hamdy Ο. Publication: Paris: Leroux, Ernest, 1892 . (6)+v+415 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1892 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notice sur les fouilles récentes exécutées a Alexandrie 1874-1875 / by Νερούτσος, Τάσος Δ. Publication: Alexandrie: Imprimerie Générale Α. Mourès and Cia, 1875 . 54 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'art antique en Bulgarie. by Filow, Bogdan D. Publication: Sofija: Imprimerie de la Cour, 1925 . 77 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tezaurul de sculptur de la Tomis. by Canarache, V. Publication: Bucuresti: Editura Stiintifica, 1963 . 156 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Singidunum 4. by Popovic, Marko Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 2005 . 172 σ.: , Περιλήψεις των άρθρων στα αγγλικά και σερβικά Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Singidunum 4. by Popovic, Marko Publication: Beograd: Arheoloski Institut, 2005 . 172 σ.: , Περιλήψεις των άρθρων στα αγγλικά και σερβικά Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek and Roman art 3000 Β.C. to Α.D. 550 by Kjellberg, Ernst Publication: London: Crowell, Thomas, 1970 . 250 σ.: , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μυστήρια του γυναικωνίτη by Veyne, Paul Publication: Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2008 . 318 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Les mysteres du gynecee Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή στη ρωμαϊκή και βυζαντινή Πέλλα κατά το 1995 / by Χρυσοστόμου, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998 . 20 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 9, 1995", σ. 117-136 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha