Εθνική ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα: by Εξερτζόγλου, Χάρης Publication: Αθήνα: Νεφέλη, 1996 . 197 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοδοσίαι Μηνά Αυθεντόπουλου προέδρου του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 1918-1922.   Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Π., 1972 . 142 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος Κωνσταντίνου του Καραθεοδωρή: by Μαυρογένης, Σπυρίδων Publication: Paris: Τύποις Gaultier-Villars, 1885 . (1)+87 σ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος: by Σταύρου, Τατιάνα Publication: Αθήνα: Φιλόπουλος, Α. -Αλεξίας, Κ., 1967 . 320 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία στην Ανατολική Μακεδονία-Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως και η Αδελφότης Ηώς Προσοτσάνης (1870-1880) / by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 25 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 35 (2005-06) 241-265 | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Bericht über die griechishen Handschriften in Ankara und Bemerkungen zu den Codd. ΕΦΣΚ 10, und 132 / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 14 σ. , Τόμος: "Ελληνικά", 42 (1991-1993), 317-327. | Περίληψη στα ελληνικά Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Κωνσταντινούπολει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά διμηνίαν   Publication: Κωνσταντινούπολη : Χ.ε., 1863 . 22 τ.: Date:1863 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (22), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (29),

Actions: Add to cart
Φιλανθρωπική και εκπολιτιστική δράσις των Ελλήνων της Κων/πόλεως / by Παραφεντίδου, Ελένη Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1952 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1952), σ.97-102 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντινουπόλει Ελλην. Φιλολογικός Σύλλογος : πρακτικά των εκπαιδευτ. συνεδρίων 1907-1908:   Publication: Κωνσταντινούπολη : Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου 1909 . ε' +206 σ. ; 23x17 εκ. Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου / by Σάρρος, Δημήτριος Μ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1931 . 42 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1931) 157-199 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χειρογράφων του εν Κωνσταντινουπόλει Ελλην. Φιλολογικού Συλλόγου / by Σάρρος, Δημήτριος Μ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1932 . 43 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών"(1932) 129-172 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, ο Βενιζέλος και η Μικρασιατική εκστρατεία (από το αρχείο Κ. Μισαηλίδη) / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα : χ.ε., 1983 . 20 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.4 (1983) σ. 277-297 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιβλιοθήκη του ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1863-1922) / by Γιαννακόπουλος, Γιώργος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1986 . 35 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.6 (1986-87) σ. 287-322 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha