Το Ελληνικόν Γενικόν Προξενείον Θεσσαλονίκης: 1903-1908 / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1961 . 25 σ.: , To 2o αντίτυπo αποσυρμένο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη 24x17 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η στάση του Γάλλου Προξένου Ch. Ε. Guys απέναντι στο νεοσύστατο Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης (1835-1836) / by Σκούρτης, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1985 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΣΤ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 55-64 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κατερίνη μέσα από τα αρχεία του Ελληνικού Προξενείου Ελασσόνος. by Αδάμου, Ιωάννης Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, . 7 σ. , Τόμος "Η Πιερία στα βυζαντινά και νεώτερα χρόνια: 1ο επιστ. συνέδριο", σ. 269-275 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αρχαιολογικού περιεχομένου δραστηριότητες του Προξενείου της Θεσσαλονίκης τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας. by Νίγδελης, Παντελής Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2002 . 25 σ.: , Τόμος "Γνωριμία με τη γη του Αλέξανδρου", σσ. 205-229 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ελληνικόν Γενικόν Προξενείο Θεσσαλονίκης 1903-1908. by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 17 σ.: , Τόμος "Μακεδονικά ανάλεκτα", σ. 13-30 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια ανέκδοτη επιστολή του Π. Μ. Κοντογιάννη περί Μακεδονίας / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1967 . 4 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 7 (1966-67) 375-378 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες του Μακεδονικού Αγώνος:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 1 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Πεντζίκης:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 1 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ των διδασκαλικών μου αναμνήσεων. Οι Μακεδονομάχοι κατά το έτος 1903-1907: by Μεταλλινού, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 1 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκ των διδασκαλικών μου αναμνήσεων. Οι Μακεδονομάχοι κατά τα έτη 1903-1907. Τι ήτο το Κέντρον και πώς διεξήγετο η υπηρεσία αυτού.-Η Ιερά Μητρόπολις και συνεργασία αυτής μετά του Ελληνικού Προξενείου Γ΄. by Μεταλλινού-Τσιώμου, Αγγελική Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 2 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρ. Χατζηαποστόλου.   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 1 σ.: Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ατερμάτιστος ο αγών της Βουλγαρίας προς ανάκτησιν της Μακεδονίας. by Κιτάνος, Αργύριος Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 2 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πέντε έγγραφα του ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης περί της ρωσσικής πολιτικής εν Αγίω Όρει / by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γρηγόριος ο Παλαμάς, 1967 . 16 σ. , "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Ν (1967) 476-489. | Δημοσιεύτηκε και στον τόμο «Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά Ανάλεκτα» σ. 17-31, :βλ. ταξ. αρ. Ι-14-181. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός αγώνας στην Ανατολική Μακεδονία : by Κεκρίδης, Στάθης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2006 . 15 σ.: , Στο "ΚΣΤ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 27-29 Μαΐου 2005. Πρακτικά", σ. 285-299. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώματα. Ο Όμηρος και η Ομηρούπολη / by Τουσίμης, Γεώργιος Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 2 σ. , Ανάλεκτα Ιστορικά και Πολιτιστικά . Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 2 (1992) 57-58. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Προξενείον της Ελλάδος" : μέρες του Μακεδονικού Αγώνος / by Περπέρης, Θεόδωρος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1980 . 4 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο/Σφενδόνη", (1980) σ.221-224 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ζήτημα της εθνικότητας στην περιφέρεια της δικαιοδοσίας του Υποπροξενείου των Σερρών 1850-1860 / by Σπυριδόπουλος, Αριστοτέλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών, 2018 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σερραϊκά Σύμμεικτα", 4 (2018) 129-148 Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα πρώτα βήματα του υποπροξενείου Σερρών / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Αθήνα : χ.ε., 1979 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.8 (1979) 231-244 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κρίση της δεκαετίας του 1870 στη Μητρόπολη Τραπεζούντας: by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1985 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο "ΣΤ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 77-90. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρονικό του Προξ. Πρακτορείου Ξάνθης 1877-1885 / by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1981 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 (1981), σ. 47-48 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha