Α. Ο οργανισμός των δικαστηρίων του Πατριαρχικού θρόνου Αλεξανδρείας και η παρ' αυτοίς ισχύουσα δικονομία. Διάταξις περί γάμου. Διαζυγίου. Περί προικός.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1937 . 82σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Δημήτριος Χωματιανός και η Βέροια στις αρχές του 13ου αιώνα / by Παπαζώτος, Θανάσης Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, 2016 . 2 σ.: , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά αποσημειώματα: βυζαντινά -μεταβυζαντινά", σ. 25-46. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θεσμική λειτουργία των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων στις επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου κατά το Β΄ μισό του 19ου αιώνα / by Κιαγχίδου, Πελαγία Publication: Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2020 . 156 σ.; , Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που κατατέθηκε στη Θεολογική Σχολή στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. 21x14 εκ. Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ανάθεμα / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", 1 (1917) 117-127. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικά χρονικά. Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης. Η έναρξις των εργασιών του Ανωτάτου Εκκλησ. Δικαστηρίου   Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", τόμ.1, τχ.Ι΄ (Αύγ.1917) 498 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Αθήναις Ανώτατον Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΒ΄ (15 Σεπτ.1917) 569-576 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Αθήναις Ανώτατον Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΔ΄ (15 Οκτ.1917) 666-680. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Αθήναις Ανώτατον Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΕ΄ (1 Νοεμ.1917) 689-703. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Αθήναις Ανώτατον Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον: [Συνεδρίασις 25η έως 50ή] / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Θεσσαλονίκη: Τύποις Σ. Παντελή και Ν. Ξενοφωντίδου, 1917 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς", Τόμ.1, τχ.ΙΣΤ΄-ΙΖ΄ (15 Νοεμ-1 Δεκ.1917) 772-786. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγονίας κατά τα έτη 1900-1901 / by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά : "Χριστιανική Μακεδονία, Πελαγονία-μία άλλη Ελλάδα. Θεσσαλονίκη - Αχρίδα", σ. 159-172 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λύση Μνηστείας. Υπομνηματισμός σ' απόφαση του έτους 1895 του Επισκοπικού Δικαστηρίου Ξάνθης / by Λάμπρου, Ευάγγελος Ι. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1976 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 (1976), σ. 71-75 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εφαρμογή του θεσμού της τριμοιρίας σε κληρονομική διαφορά της Μέσης Τουρκοκρατίας. Σχόλια σ' απόφαση του Επισκοπικού Δικαστηρίου Σκύρου του έτους 1680 / by Λάμπρου, Ευάγγελος Ι. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1986 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 (1986), σ.124-129 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δικαιικός πλουραλισμός (Legal pluralism) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι χριστιανοί στα Οθωμανικά και στα εκκλησιαστικά δικαστήρια πριν το Τανζιμάτ / by Κοτζαγεώργης, Φωκίων Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2017 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 18 (2017) 7-28 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπήρχε Εφετείο στη Δράμα κατά την τουρκοκρατία; / by Πασχαλίδης, Βασίλειος Publication: Δράμα: Μέλισσα, 1992 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο βιβλίο: "Δραμινά ιστορικά. 67 Μελέτες. Ιστορία, αρχαιολογία, κοινωνία, εκκλησία, προσωπογραφία και πνευματική ζωή της Δράμας και της περιοχής της", σ. 87-89 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha