Λογοτεχνικές εκδόσεις Θεσσαλονίκης 1850-1950 / by Χριστιανόπουλος, Ντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Διαγωνίου, 1997 . 141 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια επί δημοσιευμάτων Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών "Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας": by Βετσόπουλος, Βασίλειος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1972 . 428 φ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λογοτεχνικές εκδόσεις μακεδονικών πόλεων πλήν Θεσσαλονίκης 1879-1950: by Χριστιανόπουλος, Ντίνος Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1998 . 144 σ. ; 18x13εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο τύπος της Καβάλας: by Ιωαννίδης, Γιάννης Β. Publication: Καβάλα: Ιστορικό Αρχείο Δημοτικού Μουσείου Καβάλας, 1996 . 112 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pregled izdanja: by Pantic, Miroslav Publication: Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 1993 . 192 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγός για την έκδοση βιβλίων και διδακτικών σημειώσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. by Moρελέλη-Κακούρη, Μερσίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Τ.Ε.Ι.Θεσσαλονίκης, 2004 . 48 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκδόσεις και χειρόγραφα του νεοελληνικού διαφωτισμού (1707-1832) : έκθεση της δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης στα πλάισια του συνεδρίου " Νεοελληνικός διαφωτισμός: by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Χ.τ.: Δήμος Κοζάνης, 1996 . xxii+90+(18) σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνικές εκδόσεις των Σιατιστινών Μαρκίδων Πούλιου στη Βιέννη (1791-1797) / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 38 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.81-118. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαίδευση, λόγιοι και εκδόσεις κατά την περίοδο 1453-1813 / by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ.447-456. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εκδοτικό έργο του Κέντρου Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς / by Φανουργάκης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 9 σ. , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 403-411. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Postwar literary and publishing activity in Florina by Πύρζας, Κωνσταντίνος Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . 7 σ. , Τόμος "Macedonian Hellenism", σ.193-199 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγκρισις Υπουργείου Στρατιωτικών [έγγραφον του υπουργείου στρατιωτικών εγκρίνοντος την έκδοσιν του "Μακεδονικού αγώνος"]. by Μανέτας, Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1929 . 1 σ. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παρουσία των Κοζανιτών στην εκδοτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας (1732-1830) / by Αμοιρίδου, Ευαγγελία Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 22 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 37-58. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καραμανλίδικες και αρμενοτουρκικές εκδόσεις των Sunday School Lessons by Μπαλτά, Ευαγγελία Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 2010 . 23 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία Μακεδονικών βιβλίων και εκδόσεων   Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Αποφοίτων Πρώτ. Παρθεναγωγείου Νούκα & Σχινά, 1935 . 15 σ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δύο εκδόσεις στη Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας / by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 14 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΓ' (1983), 318-330 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η εν Αθήναις και εν έτει 1896 έκδοσις των Μηναίων. by Χρυσόστομος, Μητροπολίτης Μεσσηνίας Publication: Αθήνα: Θεολογία, 1976 . 71 σ.: , Τόμος 47 (1976) 463-499, 636-658 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Publications récentes de textes hagiographiques grecs by Halkin, François Publication: Bruxelles: Analecta Bollandiana: Revue trimestrielle, 1956 . 8+4 σ. , Τόμος V (1951-1955) 241-248 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία εκδόσεων Δήμου Θεσσαλονίκης by Τουλάνου, Αθανασία Publication: Θεσσαλονίκη: Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, 1996 . 56 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκδοτικά σφάλματα και βασικές αρχές για την έκδοση νεοελληνικών κειμένων / by Κριαράς, Εμμανουήλ Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 22 (1969) 163-172 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha