Κατάλογος μικρογραφιών βυζαντινών χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: by Μαραβά-Χατζηνικολάου, Άννα Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1978 . 3 τ.: , Τόμος Α΄: Αθήνα,1978, σ. 259+360 χ.α. Τόμος Β΄: Αθήνα,1985, σ. 281+257 χ.α. Τόμος Γ΄: Αθήνα,1997, σ. 238+311 χ.α. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
1000 godini balgarska rakopiska kniga ornament iminiatjura by Džurova, Axinia Publication: Sofija: Izdatelstvo Septemvri, 1981 . 145+(74) σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Theodore Hagiopetrites: by Melson, Robert S. Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991 . 2 τ.: , Vol. Ι Text, σ. 152. Vol. ΙΙ Plates, σ. 92 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αναμνήσεις από τη χαμένη βασιλεία.Σελίδες εικονογραφημένης χρονογραφίας του 17ου αιώνα. by Γκράτζιου, Όλγα Publication: Αθήνα: Πατάκης, 1996 . 187 σ.: , Περίληψη στην αγγλική στις σ.175-180 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aus den Bibliotheken des Athos: by Weinzmann, Kurt Publication: Hamburg: Friedrich Wittig, 1963 . 115 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Joshua Roll: by Weitzmann, Kurt Publication: Princeton: Princeton University Press, 1948 . vi+119 σ.+xxxii πίν.: Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studien zum Verhältnis von text un Bild Spät-und Nachbyzantinischer Vergänglichkeitsdarstellungen: by Stichel, Rainer Publication: Wien: Hermann Βöhlaus, 1971 . 154 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The illustrations of the prefaces in byzantine gospels. by Γαλάβαρης, Γιώργος Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1979 . 170+(84) σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΊllustration du manuscrit de Skylitzès de la Bibliothèque Nationale de Madrid. by Grabar, André. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1979 . xxi+210+XL+(136)+(3) σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les peintures des manuscrits de la «Khamseh» de Nizâmî au Topkapi Sarayi Μüzesi dΊstanbul. by Stchoukine, Ivan Publication: Paris: Librairie Paul Geuthner, 1977 . (10)+172 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εικονογραφημένο χειρόγραφο αρ.2 της Μονής Αγίου Παντελεήμονος (Άγιον Όρος): by Καδάς, Σωτήρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2011 . 323+8 σχ.+56 πίν+(4) σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διακόσμησις του υπ' αριθμόν 17 ελληνικού Ευαγγελισταρίου της εν Ιωαννίνοις Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης: by Džurova, Axinia Publication: Ιωάννινα: Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη, 2005 . 95 σ.: 24x17 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου Όρους: by Καδάς, Σωτήρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2008 . 479 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικονογράφηση του χειρογράφου αρ. 20 της Μ. Διονυσίου στο Άγιο Όρος / by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Θεσσαλονίκη: Ε. και Α. Τζιβανάκης, 1972 . 5 σ.: , Τόμος: "Κέρνος: Τιμητική προσφορά στον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη", σ. 96-10. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Quelques observations sur les manuscrits enluminés de l'époque des Paléologues / by Džurova, Axinia Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 18 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 451-470. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les miniatures du tétraévangile du métropolite Jacob de Serrés / by Χαρισιάδη, Μαρα Publication: Beograd: Comité Yougoslave des Études Byzantines, 1964 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Actes du XIIe congrès international d'Études byzantines". Tom ΙΙΙ, σ. 121-130. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Production and circulation of illuminated manuscripts on Mount Athos. by Γαλάβαρης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 2007 . 27 σ. , Τόμος "Athos, la sainte montagne tradition et renouveau dans l'Art", σ.13-40 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Expressions of asceticism in illuminated manuscripts from Athos, now in Russian collections / by Popova, Olga Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 2007 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αθωνικά Σύμμεικτα", 10 (2007) 129-140. Ο τίτλος του τεύχους είναι: "Athos, La Sainte Montagne.Tradition et renouveau dans l’art" . Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine illumination. by Pacht, Otto Publication: Oxford: Bodleian Library, 1952 . 10 σ.+30 πίν.: Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Scenes from the life of Christ in english manuscripts.   Publication: Oxford: Bodleian Library, 1951 . (2)+6+(24) σ.: Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha