Προσωπογραφίες: Από τη συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών=Portraits: by Χρήστου, Χρύσανθος Αθ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1987 . 206 σ.: , Έκδοση για τα 150 χρόνια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les concours poétiques de l'Université d'Athénes 1851-1877. by Μουλλάς, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1989 . 488 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγός των φοιτητών του πανεπιστημίου Όθωνος: by Ρουσόπουλος, Αθανάσιος Σ. Publication: Αθήνα: Αγγελίδης, Νικόλαος, 1857 . 209 σ. , Σφραγίδες: «Εκπαιδευτήρια της των Αλεξανδρέων Ελληνικής Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκατονταετηρίς 1837-1937.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1937 . 110 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκατονταετηρίς 1837-1937:   Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1937 . δ΄+375 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΓ΄ Νοεμβρίου 1869 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην πρυτάνεως..., τακτικού καθηγητού του εμπορικού δικαίου, παραδίδοντος τη Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Παύλω Καλλιγά, τακτικώ καθηγητή του Ρωμαϊκού Δικαίου. by Ράλλης, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Τέκνων Ανδρέα Κορομηλά, 1869 . 160 σ. , Περιέχει ετικέτα της« Βιβλιοθήκης Ελ. Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, αριθ. 59» | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΕ΄ Νοεμβρίου 1870 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του πρώην πρυτάνεως..., τακτικού καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου, παραδίδοντος τη Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Κωνσταντίνω Βουσάκη, τακτικώ καθηγητή της Φυσιολογίας . by Καλλιγάς, Παύλος Publication: Αθήνα: Τέκνων Ανδρέα Κορομηλά, 1871 . 200 σ. , Περιέχει ετικέτα της« Βιβλιοθήκης Ελ. Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, αριθ. 59», σφραγίδα «Η Εφορεία των εν Θεσσαλονίκη Εκπαιδευτικών Καταστημάτων» καθώς και αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1871 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον. Πρυτανεία Σπυρ. Π. Λάμπρου (1911-1912). Αναγραφή των πανεπιστημικών αρχών. Πρόγραμμα των μαθημάτων. Οργανικοί νόμοι και Β. διατάγματα. Οδηγίαι και αγγέλματα   Publication: Αθήνα: Εστία, 1912 . 160 σ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαθήκαι και δωρεαί υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου μετά διαφόρων σχετικών εγγράφων:   Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1900 . 2 τ. ; , Μέρος Α΄, σ.1-280. Μέρος Β΄, σ. 281-416+γ΄. 29x20 εκ. Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα κατά την εορτήν της πεντηκονταετηρίδος του Εθνικού Πανεπιστημίου: by Καραμήτσας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Παλιγγενεσία Ιω. Αγγελόπουλου, 1888 . 479 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργανισμός του Αθήνησι Πανεπιστημίου.   Publication: Αθήνα: Αγκύρας, 1923 . δ΄+238 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1923 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά την πρυτανείαν Παύλου Ιωάννου, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1891-1892.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1893 . 295 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κατά την πρυτανείαν Σπυρίδωνος Κ. Σακελλαρόπουλου, πρυτανεύσαντος κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1901-1902.   Publication: Αθήνα: "Κράτους" Θ. Τζαβέλλα, 1903 . 327 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαχείρισις της περιουσίας του Εθνικού Πανεπιστημίου και η μείωσις των εσόδων αυτού από του ακαδημαϊκού έτους 1886-87-1893-94.   Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1894 . 8 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος εις το υπέρ των ευεργετών του πανεπιστημίου μνημόσυνον υπό... εκφωνηθείς τη 30 Ιανουαρίου 1913 εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ Αθηνών. by Κυριακού, Διομήδης Α. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1913 . 27 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος: by Αλιβιζάτος, Νικόλαος Σπ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1927 . 12 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κατάλογος περιοδικών του Ιστορικού Σπουδαστηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών by Καραπλή, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Παρουσία: Επιστημονικό περιοδικό του συλλόγου Ε.Δ.Π. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1982 . 31 σ. , Τόμος Α' (1982), 92-122 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος συλλογής μικροταινιών ελληνικών χειρογράφων ιδρυθείσης υπό Θ. Στ. Τζαννετάτου. by Τζαννετάτος, Θησεύς Στ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Επιστημονικών Ερευνών, 1972 . 123 σ. , Τόμος Γ' (1972) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Εθνικόν Πανεπιστήμιον: by Βλαβιανός, Σιμωνίδης Publication: Αθήνα: Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις, 1911 . (4)+32+(2) σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Δομπόλης και το κληροδότητα αυτού by Αντωνόπουλος, Σταμάτης Publication: Αθήνα: Δελτίον του επί των Εξωτερικό Β. Υπουργείου, 1911 . 10 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha