Συλλογή ρωμαϊκών γλυπτών by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 1996 . 83 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Class vessels in ancient Greece: by Weinberg, Gladys Davidson Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1992 . 137 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνορωμαϊκά γλυπτά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. by Ρωμιοπούλου, Κατερίνα Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1997 . 139 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: by Σακελλαρίου, Αγνή Publication: Αθήνα: Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1964 . 93+31 σ.: Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον: by Καρούζου, Σέμνη Publication: Αθήνα: Γενική Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1967 . κη'+90+69 σ.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Αθήναις Εθνικόν Μουσείον: by Σβορώνος, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Μπέκ και Μπάρτ, 1908 . (6)+286 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλυπτά του Εθνικού Μουσείου: Κατάλογος περιγραφικός: by Καστριώτης, Π. Publication: Αθήνα: Ευστρατίου, Δ. Γ., 1908 . 436 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Marbres et bronzes du Musée National: by Σταης, Βαλέριος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1910 . xvi+vii+ii+376 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1999 . 83 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λευκές λήκυθοι του Ζωγράφου του Αχιλλέως στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. by Τζάχου-Αλεξανδρή, Όλγα Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1998 . 193+90 σ.: , Περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο : η συλλογή Σταθάτου /   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2009 . 27 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο : η Κυπριακή συλλογή / by Κωνσταντινίδη-Συβρίδη, Ελένη Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2009 . 26 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο : η συλλογή χαλκών   Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2009 . 47 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά μουσεία by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1974 . 399 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανθολόγημα θησαυρών του Εθνικού Μουσείου by Καρούζος, Χρήστος Ι. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981 . 159+103 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ludwig Curtius ο κριτικός και «Το εν Αθήναις Εθνικόν Μουσείον». by Σβορώνος, Ιωάννης Ν. Publication: Αθήνα: Διεθνής Εφημερίς της Νομισματικής Αρχαιολογίας, 1910 . 5 σ. , Τόμος (1909-1910) 195-209 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της στήλης του οπλιτοδρόμου. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1957 . 10 σ.: , Τόμος Β' (1953-1954) 317-326 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Skyphos a figures rouges trouvé a Éleusis (Musée National d'Athenes). by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Paris: Monuments et Μémoires, 1901 . 15+(2) σ.: , Τόμος VII (1900) fasc.Ι | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha