Η αποκάλυψις της συκοφαντίας   Publication: Αθήνα: Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, 1966 . 142 σ. , Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1. Η δικαιοσύνη ως παράγων αναγεννήσεως. Τα ιδεώδη οδηγός της πορείας του έθνους: by Καλλίας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1959 . (1)+24 σ. , Πολυγραφημένο. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λόγος του αρχηγού της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως... προς τον λαόν των Αθηνών: by Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . 22 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρείς λόγοι.., αρχηγού της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως: by Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 31 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς εν όψει του μέλλοντος της ανθρωπότητος: by Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 12 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι βασικαί ιδεολογικαί και προγραμματικαί θέσεις της Ε.Ρ.Ε. by Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1966 . 11 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νέα πραγματικότης: by Καλαντζής, Ε. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1960 . 6 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha