Σερραϊκά κρατικά έγγραφα: by Γιαννογλούδης, Βασίλειος Publication: Σέρρες: χ.ε., 2012 . 382 σ.: 28x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έγγραφα εκ του Μητροπολιτικού Αρχείου :   Publication: Θεσσαλονίκη: Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, 2012 . τ..: , Τόμος Α΄(1876-1912) 25x18 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κόσμος της ορθοδοξίας στη χερσόνησο του Αίμου σήμερα / by Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2004 . 2 τ. : , Τόμος Α΄: Αλβανία-Γιουγκοσλαβία Τόμος Β΄: Η ετεροδιδασκαλία του φυλετισμού κατά τα "Εγγραφα Πατριαρκικά και Συνοδικά περί του Βουλγαρικού ζητήματος (1852-1873), εν Κωνσταντινουπόλει 1908 του Μανουήλ Γεδεών" [Υπάρχει και στο Ε.Θ.ΙΙ-71-40] 24x17 εκ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Candie Wyne : some documents relating to trade between England and Crete during the reign of King Henry VIII / by Lowder, W.R. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 6 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.1 (1952) 97-102 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα περί της εν Άνδρω μονής της Αγίας Ειρήνης / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 23 (1970) 57-77 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα για τον αγώνα του Μεσολογγίου στα 1826 / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 14 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 31 (1979) 159-173 24x17 εκ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα υπομνήματα από το Καποδιστριακό Αρχείο Κέρκυρας / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 29 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 39 (1988) 62-91 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ανέκδοτο έγγραφο του Κύριλλου Λούκαρη για το Νικόδημο Μεταξά (Δεκέμβριος 1628) / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 1977 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Κεφαλληνιακά Χρονικά", τ.2 (1977) 77-82 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τηνιακά / by Μπουμπουλίδης, Φαίδων Publication: Αθήνα: χ.ε., 1982 . 23 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Σύμμεικτα εις μνήμην Ιωάννου Ν. Κούλη", (1982) 431-454 24x17 εκ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα της εν Δωρίδι Ιεράς Μονής Βαρνακόβας / by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Αθήνα : χ.ε., . 54 σ. ; 24x17εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη φιλορθόδοξη πολιτική της Βενετίας στην ελληνική ανατολή (ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1581-1597) / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1973 . 17 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.39-40 (1972-73) 295-312 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα περί των ελληνικών εκπαιδευτηρίων Προκοπίου / by Βαλσαμίδης, Πασχάλης Publication: Σέρρες : χ.ε., 2016 . 13 σ. , Άρθρο από την "Μικρασιατική σπίθα", τ.20(2016) 53-66 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικόν έγγραφον αφορών την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Θεσσαλονίκης / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1938 . 4 σ. ; , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1938), σ.199-202 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το επίσημον έγγραφον του Εμπού-Λουμπούτ δια την κατάληψιν της Κασσάνδρας /   Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.267-268 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θωμάς Πεντζόπουλος : έγγραφα από το προσωπικό του αρχείο 1917-1952 /   Publication: Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2017 . 367 σ.: Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Νέα έγγραφα για την Μοσχόπολη / by Μέγας, Αναστάσιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1972 . 5 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1972) σ.145-149 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα περί βακουφικών αστικών ακινήτων της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (1829-1906) / by Τσούρκα-Παπαστάθη, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1989 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον. Τόμος Α΄", σ. 445-463. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλληνιακά έγγραφα της Ενετοκρατίας / by Κουρουκλής, Ευθ. Γ. Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5 (1932) 91-106 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμεικτα: Κυκλαδικά [τουρκικά έγραφα από τη Νάξο και τη Σύρο] / by Ιωάννου, Πέτρος Publication: Εν Αθήναις: Τυπ. "Εστία", 1932 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/1 (1932) 211-219. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι προκηρύξεις του Αλεξάνδρου Υψηλάντου και η γνησιότης της υπογραφής του / by Καλογερόπουλος, Διονύσιος Π. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1932 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/2 (1932) 293-305 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha