Η εκμετάλλευσις των εκ των παραγωγικών έργων αποκαλυπτομένων νέων εδαφών εν Μακεδονία : by Jeffery, Harold Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1935 . 263 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Checked out (1),

Actions: Add to cart
Τα μεγάλα παραγωγικά έργα της Μακεδονίας: by Σέττας, Νικόλαος Χρ. Publication: Αθήνα: Πιγκουίνος, 1961 . ιστ'+120 σ.; Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εγγειοβελτιωτικά έργα εν Ελλάδι. by Χρηστίδης, Ορ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1965 . 18 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις δραστηριότητος υπηρεσίας εγγείων βελτιώσεων:   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1965 . 11 τχ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παλιά μικρά κατά κοινότητα εγγειοβελτιωτικά έργα της Α.Τ.Ε. και τα νέα μεγάλα καπετανάτα by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Δελτίο Αγροτικής Τραπέζης, 1954 . 21 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παλιά μικρά κατά κοινότητα εγγειοβελτιωτικά έργα της Α.Τ.Ε. και τα νέα μεγάλα καπετανάτα by Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Αθήνα: Αγροτικός Ταχυδρόμος, 1954 . 16 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υδραυλικά έργα των πεδιάδων Σερρών και Δράμας / by Γενιδουνιάς , Θ. Δ Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1935 . 18 σ. , Άρθρο από το "Η εκμετάλλευσις των εκ των παραγωγικών έργων αποκαλυπτομένων νέων εδαφών εν Μακεδονία", σ.87-104 Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορική εξέλιξις της δασικής ιδιοκτησίας εις την Ελλάδα / by Κοντός, Πέτρος Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1932 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1932), σ.83-88 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δημιουργική εργασία της Υπηρεσίας Παραγωγικών Έργων Μακεδονίας   Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1952 . 4 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1952), σ.157-160 Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Στρυμών και τα παραγωγικά έργα της πεδιάδος των Σερρών επί τουρκοκρατίας / by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1976 . 23 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.7 (1976) 91-114 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραγωγικά (αποστραγγιστικά-αρδευτικά) έργα του νομού Σερρών / by Τζελέπης, Νικόλαος Publication: Αθήνα : χ.ε., 2004 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.15(2004) 229-230 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα υδραυλικά έργα Μακεδονίας: 1ον / by Χωραφάς, Νικόλαος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 2 (Ιούλ.1966) 4-6. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα υδραυλικά έργα Μακεδονίας : 4ον Αρδευτικά έργα / by Χωραφάς, Νικόλαος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 6 (Νοέμ.1966) 39-42. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα υδραυλικά έργα Μακεδονίας : 3ον Άδρευσις / by Χωραφάς, Νικόλαος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 4 (Σεπτ.1966) 36-39. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα υδραυλικά έργα Μακεδονίας : 2ον Ηλεκτρισμός / by Χωραφάς, Νικόλαος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 3 (Αύγ.1966) 36-38 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετά από πενήντα χρόνια "Τί έγινε στη βόρειο Ελλάδα" / by Μανεντής, Διονύσιος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., . 21 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Θεσσαλονίκη 1912-1962 [πενηντάχρονα]", σ.59-80 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκτέλεση έκτασης παραγωγικών έργων στη Μακεδονία την περίοδο του μεσοπολέμου και η αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών / by Πλατής, Βασίλης Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2015 . 4 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.86(2015) σ.19-22 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών : κοινωνικές προεκτάσεις σε μία επαγγελματική ομάδα που έπαψε να υπάρχει / by Κατιρλιώτου, Μαλαματένια Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2020 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ. 102 (2020) σ.47-52 Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Plains of Serres and Drama. General map : Κλίμαξ 1: 100.000 [Γενικός χάρτης πεδιάδων Σερρών και Δράμας]   Publication: London : John Monks & Sons, 1938 . 1 χάρτ. : , Σχόλια : Χάρτης ακριβείας, που δείχνει τα εγγειοβελτιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στην πεδιάδα των Σερρών την περίοδο του μεσοπολέμου. Τα έργα αυτά έγιναν λόγω της μεγάλης ανάγκης διανομής καλλιεργήσιμων εδαφών στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Θράκης και του Πόντου, που ήρθαν στην Ελλάδα μετά την Μικρασιατική Καταστροφή 125x77,5 εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υδραυλικά έργα πεδιάδος Θεσσαλονίκης : γενικόν τοπογραφικόν διάγραμμα. Κλίμαξ : 1: 200.000 =   Publication: New York : Foundation Company, 1937 . 1 χάρτ. : 38x38 εκ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha