Αι αρχαί του πολέμου. by Foch, Ferdinand Publication: Αθήνα: Γαληνάκης, Στυλ., 1926 . ΧΙΙ+(4)+303 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'art Chrétien primitif et l'art Byzantin. by Diehl, Charles Publication: Paris, Bruxelles: Oest, Van G., 1927 . 64 σ.+lxiv φ.: , Περιέχει δυσανάγνωστες σφραγίδες. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν διασπορά: by Μεθόδιος, Μητροπολίτης Πισιδίας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κασιμάτης, Θ. και Ιωνάς, Κ., 1956 . 200 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Religion and the people of Western Europe 1789-1989. by McLeod, Hugh Publication: Oxford, New York: Oxford University Press, 1997 . xiii+182 σ.; Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Inscriptiones Graecae ad des Romanas pertinentes:   Publication: Chicago: Ares Publishers, 1975 . 3 τ. , Οι τόμοι Ι-IV τυπώθηκαν στο Παρίσι το 1906, 1911 και 1927. Tom. Ι-ΙΙ: Inscriptiones Europae (praeter Graeciam) et Africae. Tom.ΙΙΙ: Inscriptiones Asiae Ι. Tom.IV: Inscriptiones Asiae ΙΙ.1 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Creating anti-eloquence: by Kivistö, Sari Publication: Helsinki: Societas Scientiarum Fennica. The Finnish Society of Sciences and Letters, 2012 . 256 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αισθητική και τέχνη στην Ευρώπη:   Publication: Αθήνα: Ν. Αλικιώτης και Υιοί, 1954 . 2 τ.: , Τόμος Α: σ. 337. Τόμος Β: σ. 360. 20x13 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μεσαιωνική Δύση (5ος-15ος αι.). by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2004 . 480 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The defense of Western Europe. by Middleton, Drew Publication: New York: Appleton-Century-Crofts, 1952 . [vi]+313 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δυτική Ευρώπη στους μέσους χρόνους (5ος-15ος αι.) by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Πουρναράς, Παναγιώτης, 1985 . 246 σ.; Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων της δύσεως: by Κόλιας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . 263 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και σχολικό κτίριο: by Μαραγκού-Πρόκου, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1980 . 439 σ.: , Δωρεά Δ.Π. Παναγιωτόπουλου Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δυτική Ευρώπη. by Πετράκη, Κυριακή Publication: Αθήνα: Polaris, 2009 . 52 σ. , Τόμος: Οι δρόμοι των Ελλήνων, σ.248-299 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλασική φιλολογία : ιστοριογράφημα, μελέτη-κριτική στη δυτική Ευρώπη και νεότερη Ελλάδα / by Μανδηλαράς, Β. Γ. Publication: Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2013 . 507 σ.; 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Griechisch-abendländishe Beziehungen im 16. Jahrhundert / by Βασιλείου-Seibt, Αλεξάνδρα-Κυριακή Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 65-73 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κλασική παράδοση : by Highet, Gilbert Publication: Αθήνα : ΜΙΕΤ, 1988 . 983 σ. ; , Τίτλος πρωτοτύπου: The classical tradition: greek and roman influences on western literature. New York , London: Oxford University Press, 1978. 22x15 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha