Ο χρυσός των Μακεδόνων: by Τσιγαρίδα, Ελισάβετ-Μπεττίνα Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, . 95 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο χρυσός των Μακεδόνων. Από την έκθεση του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 336 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιδιόρρυθμος ελαστικότης της ζητήσεως του χρυσού by Δελιβάνης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 . 22 σ. , Λόγος πρυτανικός εκφωνηθείς την 6ην Δεκεμβρίου 1965 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών. To 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Tezaure de aur din Romania by Burda, Stefan Publication: Bucuresti: Meridiane, 1979 . 92 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χρήση του χρυσού στον αρχαίο κόσμο. by Τσιγαρίδα, Ελισάβετ-Μπεττίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 6 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.11-16 | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χρήση του χρυσού στην αρχαία Μακεδονία by Τσιγαρίδα, Ελισάβετ-Μπεττίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 22 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.17-38 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τεχνολογία του χρυσού. by Τσιγαρίδα, Ελισάβετ-Μπεττίνα Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 8 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.39-46 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοιτάσματα χρυσού και αρχαία μεταλλευτική δραστηριότητα στη Μακεδονία και Θράκη-Αρχαιομεταλλουργικές έρευνες. by Βαβελίδης, Μιχάλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 16 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.47-62 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγραμάδες και προσχωματικός χρυσός. by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2007 . 10 σ.: , Τόμος "Ο χρυσός των Μακεδόνων", σ.63-72 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη ελληνική επιγραφή των αυτοκρατορικών χρόνων από την περιοχή των Σερρών / by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 6 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 23 (1983) 366-371 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσός Δούκης: Οπλαρχηγός (εκ Καστορίας).   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών, 1930 . 1 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικός Αγών", τχ.11-12 (Μάρτ.1930) 17. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Οι Μακεδονομάχοι Χρυσός και Σπύρος Δούκης. Φωτογραφία].   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 3 σ.: Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha