Άγνωστες φορητές εικόνες του Φράγκου Κατελάνου και του Διονυσίου του εκ Φουρνά στο Άγιον Όρος / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 4 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 29 (1994) 393-398 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορητές εικόνες του Διονυσίου του εκ Φουρνά των Αγράφων και του εργαστηρίου του στις Σέρρες / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 22 σ. , Άρθρο από "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 911-932 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστες φορητές εικόνες της σχολής του Διονυσίου του εκ Φουρνά στην Κύπρο / by Χατζηχριστοδούλου, Χριστόδουλος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Μυγδονία, 2014 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στo: "Αθωνικά Τετράδια", 1 (2014) 117-128 Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διονύσιος o εκ Φουρνά και το έργον του :   Publication: Αθήνα: Ιερά Μητρόπολις Καρπενησίου, 2003 . 659 σ.: 24x17 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιερομόναχος Διονύσιος ο εκ Φουρνά ως Αγιορείτης / by Μωυσής, Αγιορείτης Μοναχός Publication: Αθήνα: Ιερά Μητρόπολις Καρπενησίου, 2003 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Διονύσιος o εκ Φουρνά και το έργον του : Καρπενήσιον, 11-14 Οκτωβρίου 1996. Πρακτικά", σ. 177-186. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταφυσική του "Ωραίου"στην "Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης" Διονυσίου του εκ Φουρνά / by Δρόσος, Σπυρίδων Publication: Αθήνα: Ιερά Μητρόπολις Καρπενησίου, 2003 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Διονύσιος o εκ Φουρνά και το έργον του : Καρπενήσιον, 11-14 Οκτωβρίου 1996. Πρακτικά", σ. 309-316. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διονύσιος εκ Φουρνά και η Σχολή της Βορειοδυτικής Ελλάδας / by Χατζηφώτης, Ι. Μ. Publication: Αθήνα: Ιερά Μητρόπολις Καρπενησίου, 2003 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "Διονύσιος o εκ Φουρνά και το έργον του : Καρπενήσιον, 11-14 Οκτωβρίου 1996. Πρακτικά", σ. 339-346. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επίδραση του Διονυσίου και της "Ερμηνείας" του στην "διά χειρών Γεωργίου Γεωργίου και Γεωργίου Αναγνώστου" αγιογράφηση του καθολικού της Μονής Προυσού, σε συνδυασμό με τις θεολογικές ιδέες και τις τάσεις της τέχνης τους στην εποχή (Β΄ ήμισυ 18ου αιώνος) / by Πιπερίγκου-Κυριαζή, Ειρήνη Publication: Αθήνα: Ιερά Μητρόπολις Καρπενησίου, 2003 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Διονύσιος o εκ Φουρνά και το έργον του : Καρπενήσιον, 11-14 Οκτωβρίου 1996. Πρακτικά", σ. 369-378 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αγιορείτης ιερομόναχος Διονύσιος ο εκ Φουρνά και το εικονογραφικό του εργαστήριο. Οι νεώτερες έρευνες. Οι τοιχογραφίες του Κυριακού της σκήτης Καυσοκαλυβίων / by Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης, Μοναχός Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος "Ευγένιος ο Αιτωλός", 2014 . 65 σ. , Δημοσιευμένο στο "Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός και αι σχολαί των Αγράφων κατά την τουρκοκρατίαν : Καρπενήσιον, 7-9 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά", Τόμος Β΄, σ. 1049-1115. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προσφορά και το έργο του Ιερομονάχου Διονυσίου του εκ Φουρνά / by Αναστάσιος, Ιερομόναχος Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος "Ευγένιος ο Αιτωλός", 2014 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός και αι σχολαί των Αγράφων κατά την τουρκοκρατίαν : Καρπενήσιον, 7-9 Οκτωβρίου 2011. Πρακτικά", Τόμος Β΄, σ. 1309-1320. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορητές εικόνες του Διονυσίου του εκ Φουρνά των Αγράφων και του εργαστηρίου του στις Σέρρες / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009 . 34 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 38 (2009) 97-131 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Άγνωστο έργο του Διονυσίου εκ Φουρνά στον Αυγερινό Κοζάνης / by Παπαδημητρίου, Βιβή Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περ. "Βυζαντινά", τόμος 30 (2010) 449-458. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας λησμονημένος Αγιορείτης / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1963 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1963) σ.43-47 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεοφάνους του εξ Αγράφων βίος Διονυσίου του εκ Φουρνά / by Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 273-279. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέσσαρες φορηταί εικόνες του Διονυσίου / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 273-279 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha