Διοικητική & δημοτική και κοινοτική νομοθεσία by Κουτσιλαίος, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1957 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Administration and the rule of law by Pennock, Roland Publication: New York: Farrar and Rinehart, 1941 . xii+260 σ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων by Γέραγας, Κώστας Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1929 . 344 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικά της νομοπαρασκευαστικής επιτροπείας προς σύνταξιν σχεδίων διοικητικών κωδίκων   Publication: Αθήνα: Μπλαζουδάκη, Αφοί, 1919 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου/Φιλίππου Δραγούμη Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διοικητική κωδικοποίησις διατάξεων περί των γενικών διοικήσεων by Σταθόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1947 . 299 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των πράξεων των κοινοτικών και δημοτικών συμβουλίων by Γέραγας, Κώστας Publication: Αθήνα: Εκδοτική Α.Ε., . 159 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσίας μεθ' ερμηνευτικών περιπτώσεων by Συρεπίσιος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο «Ο Ερμής», 1935 . 555 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσίας   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1936 . 256 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ της περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθεσίας   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1936 . 256 σ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα διοικητικού δικαίου by Αγγελόπουλος, Γιώργος Β. Publication: Αθήνα: χ.ε., . 592 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διοικητικόν δίκαιον γραφέν περιληπτικώς by Αργυρός, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Φέξης, Χρήσος και Βασ. Κομπούγια, 1920 . 93 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διοικητική μεταρρύθμισις των πατριαρχείων και η Ρωσσία: by Δήμιτσας, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 4 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 603-606 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύγχρονοι εξελίξεις εις το πεδίον του διοικητικού δικαίου. by Ανδρεάδης, Στρατής Γ. Publication: Αθήνα: Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, 1959 . (2)+27 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha