Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου   Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 1948 . 9 τ.: , Συνεχίζεται ως Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Ο Fichte και το δίκαιο : ένα κείμενο του 1793 / by Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα Publication: Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2014 . 8 σ.; , Φωτοτυπία από "Δίκαιο και θεωρία του δικαίου : τιμητικός τόμος Μαριάνου Δ.Καράση", σ.181-188 Διατίθεται σε φωτοτυπία 24x18 εκ.. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νέο σύστημα Δικαίου στη Μακεδονία μετά και κατά την Απελευθέρωση των Νέων Χωρών από τον οθωμανικό ζυγό / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2014 . 104 σ. , Δημοσιευμένο στο "Όψεις 100 ετών Θεσσαλονίκη 1912-2012 : 8 σημεία καμπής, διαλέξεις", Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 2014, σ. 97-201 Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργία του δικαίου στη Θεσσαλονίκη κατά την τουρκοκρατία : ενδεικτικά στοιχεία / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996 . 24 σ. ; , Ανάτυπο από "Νόμος : Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ", τόμος 4, σ.473-496 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Περί αφιερωμάτων κατά τον Ιερόν Νόμον] / by Hilmi, Omer Publication: Χ.ε.: χ.τ., . [1261-1554] σ.: , Λείπει η σελίδα τίτλου. 21x14 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νέο σύστημα Δικαίου στη Μακεδονία μετά και κατά την Απελευθέρωση των Νέων Χωρών από τον οθωμανικό ζυγό / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 2016 . 89 σ. ; , Ανάτυπο από "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τ.46 (2016) 275-364 24x17 εκ. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2008 . 471 σ. ; 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σπουδή του δικαίου εν Βυζάντιω μέχρι της ιδρύσεως της Ακαδημίας τω 1045 υπό Κωνσταντίνου του Μονομάχου (1042-1055) / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1939 . 19 σ. ; , Ανάτυπο από την "Εκκλησία", τ.16 (1938) 24x17 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί ιθαγενείας μελέτη / by Ροντήρης, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Τυπογραφείον "Παλιγγενεσίας" Ιω. Αγγελόπουλου, 1888 . [1-48] σ. , Υπάρχουν μόνο οι πρώτες σελίδες. Σπάραγμα. Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θετικισμός και ιδεαλισμός εις το δίκαιον / by Φραγκίστας, Χαράλαμπος Ν. Publication: Βόλος : Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, 1962 . 15 σ.; 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού δικαίου από την επανάσταση του 1821 μέχρι την παλιγγενεσία των Νέων Χωρών : by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2017 . 31 σ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η θεωρία του δικαίου στην Πολιτεία του Πλάτωνος / by Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1989 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον. Τόμος Α΄", σ. 121-129. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπική – Νέα ρητορική και επιστήμη του Δικαίου / by Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ. Publication: Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, 2008 . 134 σ. ; 24x17 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολές στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου /   Publication: Αθήνα : Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1994 . 205 σ.; , Συνέδριο που διεξήχθη στις 9 και 10 Οκτωβρίου 1992. 21x14 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Jugoslovenska Revija za Medunarodno Pravo   Publication: Beograd: Yugoslav Association of International Law, 1958 . 2 τχ.; 24x17 εκ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφική επισκόπηση βυζαντινού δικαίου 2011-2013 / by Τρωιάνος, Σπυρίδων Ν. Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2014 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βυζαντιακά", 31 (2014) 281-298. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Κανονισμοί της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος των Σερρών / by Αψηλίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας, . 29 σ. , Δημοσιευμένο στο ηλεκτρονικό περιοδικό: "Eusebius Lab: Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας", τχ.[1] (2020) 1-29. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταβίβαση αγροτικού ακινήτου και δικαίωμα προτιμήσεως, στη Μέση Τουκροκρατία. Σημειώσεις σε έγγραφο από τη Σκύρο του έτους 1667 / by Λάμπρου, Ευάγγελος Ι. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1981 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 (1981), σ. 101-108 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dialectics of pragmatism in ottoman domestic interreligious affairs. Reflections on the ottoman legal framework of church confiscation and construction and a 1741 Firman for Ardenice monastery / by Γιακουμής, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2013 . 60 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 47 (2013) 73-132 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha