Ο Διαφωτισμός και ο Ορθόδοξος κόσμος: by Wolff, Larry Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2011 . 215 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The culture of power and the power of culture: by Blanning, Τ. C. W. Publication: New York: Oxford University Press, 2012 . xv+479 σ.+(8) πίν.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Διαφωτισμός και η σημασία των διαβαθμίσεων = Les lumières ou le sens des gradations. by Delon, Michel Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2004 . 183 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ευρώπη και ο ριζοσπαστικός Διαφωτισμός: by Israel, Jonathan Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2005 . 159 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικοί αγώνες και διαφωτισμός: by Λούκος, Χρήστος Publication: Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007 . 154 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλαβοβουλγαρική ιστορία by Παΐσιος Χιλανδαρινός Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2013 . 207 σ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Nicolae Mavrocordat: by Bouchard, Jacques Publication: Bucuresti: Omonia, 2006 . 192 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τον αρχαίο στον νεότερο πολυμερισμό: by Παπούλια, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 592 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Paissi of Hilendar father of the Bulgarian enlightenment by Velchev, Velcho Publication: Sofija: Sofia Press, 1981 . 160 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρακόβσκι και Ρήγας στα πολιτισμικο-ιστορικά πρότυπα της αναγέννησης των Βαλκανίων by Topalov, Kiril Publication: Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης «Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα», 2011 . 260 σ.: Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Europaische kultur im zeitalter der Aufklarung / by Munteanu, Romul Publication: Cluj: Dacia, 1983 . 320 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ideile politice si iluminismul in principatele Romane 1750-1831 by Georgescu, Vlad Publication: Bucuresti: Academiei Republicii Socialiste Românâ, 1972 . 227 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνοψις λογικής κατ' ερωταπόκρισιν προς χρήσιν της νεολαίας by Popovic, Ε.-R. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1995 . xxxii+πθ'+3 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Methodius, the Slav enlightener. by Dinekov, Peter Publication: Sofija: Sofia Press, 1985 . 1985 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Καραμπατζήδες φορείς του διαφωτισμού by Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Καλλιόπη Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1976 . 23 σ. , Τόμος "Β' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 359-382 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωάννης Γεννάδιος και η συγκρότηση του αντικειμένου των νεοελληνικών σπουδών: by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 2012 . 7 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κλασσικός ελληνικός διαφωτισμός : τομές, διαστάσεις, επιπτώσεις / by Anton, John Ρ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1985 . 26 σ. , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών", τόμ.60 (1985) 239-264 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στην τροχιά των ιδεολόγων: by Ηλιού, Φίλιππος Η. Publication: Χ.τ.: Χιακά Χρονικά, 1978 . 33 σ. , Τόμος Ι' (1978) 36-68 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Les orientations des lettrés Balkaniques pendant les XVII-ΧΙΧemes siècles et l'«Homo Balkanicus» / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1992 . 7 σ. , Τόμος: «Μνήμη Ιωάννου Ευ. Αναστασίου», σ. 303-307 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dositej Obradovic et Jossipos Moesiodax; Points de rencontre et divergences dans l'Aufklarung Balkanique. by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 7 σ. , Τόμος Proceedings of the fifth Greek-Serbian symposium, σ. 155-161 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha